107/17 Zpráva a vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016; T: 2.8.2017

Předkládaná Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016 informuje o vývoji malého a středního podnikání, o realizaci programů podpory v roce 2016, o počtu a výši podpořených projektů v jednotlivých programech a o jejich předpokládaných přínosech pro národní hospodářství.

Programy podpory malých a středních podniků jsou realizovány jednotlivými resorty a dalšími podřízenými organizacemi. Kromě čerpání prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byly v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu malé a střední podniky podpořeny také v rámci národních programů na podporu podnikání a programů na podporu výzkumu a vývoje. Další formy podpory byly poskytovány v programech účasti na zahraničních výstavách a veletrzích či v programu úspor energie.

Související soubory