10/19 Novela zákona o ochraně spotřebitele; T: 8.2.2019

Nařízení upravuje přeshraniční spolupráci mezi dozorovými orgány členských států v oblasti ochrany spotřebitele, upravuje požadavky na minimální pravomoci dozorových orgánů a realizaci společných dozorových akcí. Návrh zákona má adaptační charakter a obsahuje jen takovou úpravu, kterou je nutné přijmout k řádné adaptaci českého právního řádu na nařízení.

Soubory