Aktuální informace pro podnikatele k dopadům COVID-19 záloha

Poslední aktualizace 27. 4. 2020, 16:30 hodin

ČEŠTINA/ENGLISH

Rychlá navigace

Aktuální video

YouTube kanál Hospodářské komory – videa zhlédněte ZDE

Nejnovější informace

23. 4. 2020 jednala sněmovna o několika legislativních návrzích. Z pohledu zejména drobných podnikatelů hrál roli především sněmovnou schválený návrh novely nedávno přijatého zákona o kompenzačním bonusu, jehož podstatou je pokračování kompenzačního bonusu pro OSVČ po 30. dubnu, kdy výplata stávajících 25 tisíc končí. Návrh zachovává nyní platnou denní kompenzaci ve výši 500, ale nově definuje druhé bonusové období od 1. května až do 8. června, tedy 39 dní, a připouští případné třetí bonusové období i po 8. červnu, o jehož délce má ale rozhodovat sama vláda. Vyplácení bonusu se tak napevno neodvíjí od doby trvání tzv. nouzového stavu, o které aktuálně politici diskutují. Je jen škoda, že poslanci nevyužili příležitost a podstatněji nerozšířili okruh osob, které mají na kompenzační bonus nárok. Nadále tak zůstávají mimo hru např. i společníci malých společností s ručením omezeným, které často mají jen minimum zaměstnanců (zpravidla sebe sama) a podstatou svého byznysu, závislého často na průběžných tržbách, se příliš neliší od podnikání samostatných živnostníků. Vedle šance, že novelu poopraví senát, se rýsuje i možnost, že by vláda prostřednictvím svého nařízení nezávisle na zákonné úpravě kompenzačního bonusu pro OSVČ zavedla zvláštní dotační program, který by umožnil finanční podporu společníkům jedno- nebo dvoučlenných společností s ručením omezeným. Výše podpory by podobně jako u kompenzačního bonusu pro OSVČ mohla být ve výši 500 Kč na společníka a den. O podmínkách dotačního programu by měla jednat vláda na své pondělní schůzi 27. 4. 2020.

Druhý výstup z Poslanecké sněmovny z 23. 4. 2020, který si dovolíme zmínit, upravuje problematiku spotřebních daní. Týká se nejenom dovozců a výrobců tabákových výrobků, ale i jejich distributorů a zejména maloobchodních prodejců, velkých i velmi malých. Návrhem se o jeden měsíc posouvá termín pro doprodej cigaret se starým kolkem a termín konečného stažení cigaret z trhu. Cílem navrhovaného opatření je poskytnout podnikatelům v daném odvětví pro letošek větší časový prostor pro to, aby mohli za ztížených podmínek současné koronavirové krize provést stažení cigaret s tabákovou nálepkou odpovídající sazbě spotřební daně účinné do 29. února 2020 z trhu. Od 1. března 2020 platí nové sazby spotřební daně z tabákových výrobků. Na trh je tak možné uvádět pouze tabákové výrobky, které jsou označeny tabákovou nálepkou odpovídající nové sazbě spotřební daně. Z důvodu řady mimořádných opatření jsou však podnikatelé pod časovým tlakem, neboť doprodej dříve nakoupených cigaret a jejich stahování je podstatně náročnější, než tomu je za standardních okolností, a to zejména z důvodu ztížené logistiky, nedostatku pracovních sil a souvisejících zdravotních rizik. I zde se bude předlohou dále zaobírat senát.

Jak z médií nejspíš již víte, Městský soud v Praze zrušil mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 4. 2020 a ze dne 26. 3. 2020 o omezení maloobchodního prodeje a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020 a ze dne 23. 3. 2020 omezující volný pohyb osob.

 • Hospodářská komora tento rozsudek vnímá veskrze pozitivně, protože jeho obsah a důsledky jednak vrací výkon veřejné moci do mantinelů, které odpovídají právnímu státu, jednak předpokládají, že pokud stát svým rozhodnutím (jakkoli vedeným dobrým záměrem) způsobí škodu soukromým osobám, měl by ji nahradit.
 • Podle názoru Hospodářské komory by nemělo zapadnout zejména to, že se soud vyhnul hodnocení přísnosti i účinnosti státem přijatých protiepidemických opatření („A soud nemíní nikterak rozporovat, že jím (tj. Ministerstvem zdravotnictví ČR) uplatněný postup se jevil (a jeví) z hlediska zvládnutí nastalé hrozby efektivní.) Co naopak soud zdůrazňuje, je nutnost dodržování formálních pravidel výkonu veřejné moci za jakékoli situace, a to bez ohledu na hrozbu, které musí stát čelit („Je klíčové, aby právě v těchto případech orgány veřejné moci lpěly na pravidlech, která určují chování jednotlivých aktérů při mimořádných stavech, neboť pouze tak bude zajištěno, že i při ohrožení státu a jeho obyvatel bude v maximální možné míře zachován též právní stát.“)
 • Ministerstvo zdravotnictví teď v podstatě „musí“ rozsudek napadnout opravným prostředkem a pokusit se rozhodnutí Městského soudu o nesprávném úředním postupu ministerstva zvrátit, protože jinak by hrozilo významné riziko, že by poškozené podnikatelské subjekty mohly uplatňovat náhradu škody podle příslušných ustanovení zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, za dobu od 23. 3. do 26. 4. 2020 (kdy byla nelegální mimořádná opatření v účinnosti). Jedná se o zákon, který je v praxi poměrně často využíván a u nějž se dá rozhodování soudů lépe předjímat. Druhá cesta uplatnění náhrady vzniklých škod (podle krizového zákona – podle ustanovení § 36 zákona č. 240/2000 Sb.) zatím není v praxi příliš „prošlapaná“ a odhadovat výsledek soudního řízení je tedy nepoměrně těžší. V každém případě však platí, že budou mít poškození podnikatelé šanci na případné odškodnění.

Náš tlak na vládu přinesl další hmatatelné výsledky. Vláda na základě příznivých epidemiologických dat a argumentů Hospodářské komory, Svazu obchodu a cestovního ruchu, Asociace hotelů a restaurací a dalších organizací v Hospodářské komoře včera večer přehodnotila svůj harmonogram rozvolňování omezení podnikatelských činností, který původně sahal až za 8. červen. Dojde tak k rychlejšímu otevírání obchodů a služeb. Už od pondělka 27. dubna tak budou moci kromě malých prodejen a provozoven otevřít i ty větší, a to až do 2 500 m prodejní plochy. Od pondělí mohou spustit provoz také autoškoly, za určitých okolností i posilovny, fitness centra a tělocvičny. Uvolňování obchodu a služeb se tak podařilo urychlit zhruba o 14 dní. Ačkoliv řada z vás řeší existenční problémy, považuji za důležitý každý den, kdy budete moct začít snižovat své ztráty a vracet se do normálu. Záznam z úterního tiskového brífinku, na kterém jsme znovu upozornili na naše výhrady k původnímu vládnímu harmonogramu, naleznete zde. Aktualizovaný harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností naleznete zde.

Také 24. 4. 2020 jednala vláda o dalších opatřeních. Schválila a do Sněmovny poslala žádost o prodloužení nouzového stavu do 25. května. Právě v tento den má skončit rozvolňování všech vládních restrikcí, které se o 14 dnů urychlily. Na tiskové konferenci po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová také uvedla, že u kompenzačního bonusu Pětadvacítka pro živnostníky finanční úřady evidují už 400.846 žádostí. Uspokojeno zatím bylo 364.257 žádostí za téměř devět miliard korun. Připomínáme, že nárok na 25 tisíc korun, tedy 500 korun denně, mají živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné postižení v souvislosti s koronavirem. Žádat mohou od 9. dubna zatím za období od 12. března do 30. dubna. Závěry z jednání vlády nyní budeme analyzovat.

Jak jsme již informovali, na půdě Hospodářské komory se nám podařilo uskutečnit jednání s týmem epidemiologů, který vedl Rastislav Maďar, koordinátor skupiny pro řízené uvolňování karantény MZ ČR. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý 24. 4. 2020 využil toho, že se na tomto jednání domluvila další komunikace tak, abychom mohli průběžně získávat informace a navrhovat naše doporučení při dalším postupu uvolňování karantény. Ministra zdravotnictví a epidemiology prezident komory požádal o otevření další etapy našich jednání v souvislosti s letní sezonou. Aby provozovatelé typicky letních služeb – kempy, koupaliště, dětské tábory, půjčovny lodí a kol, sportoviště, infocentra – a na tyto služby navázaná doprava či stravování – mohli připravit své provozovny na letní dovolené, potřebují od vlády zavčasu vědět nejen kdy a za jakých okolností budou moct otevřít, ale také jaká opatření budou muset zavést. Informace naleznete také v tiskové zprávě. V této souvislosti chceme poděkovat za rychlou součinnost mj. Asociaci bazénů a saun, SOCR, AHR, RegioJetu a dalším.

Vladimír Dlouhý byl ze strany MPO informován o hlavních změnách v cestování, které budou platné od 27. 4. 2020 od 00:00. Pravidla pro přeshraniční pohyb dále prověřujeme a vyjasňujeme včetně režimu vstupu do sousedních zemí. Aktualizaci pravidel budeme průběžně zveřejňovat zde.

Díky velkému zájmu o zajištění ochranných prostředků se Hospodářská komora rozhodla společně s partnery otevřít druhou možnost zajištění nedostupného zboží pro ochranu zaměstnanců. V rámci této nabídky byl rozšířen sortiment výrobků o velmi žádané respirátory FFP3, ochranné obleky, štíty, brýle, rukavice aj. Více informací o druhé nabídce zajištění ochranných prostředků je k dispozici zde.

V návaznosti na velké množství dotazů ve spojitosti s COVID-19, se kterými se na nás obraceli členové i nečlenové komory, jsme na webových stránkách spustili nového pomocníka – chatbota, který dokáže v rekordním čase zodpovědět většinu vašich dotazů. Zároveň vás jednoduše provede změtí neustále se vyvíjejících vládních opatření. „Chatbot Komorník“ je vám plně  k dispozici. Vzhledem k dynamické situaci ho budeme průběžně aktualizovat.

Hospodářská komora vedla od čtvrtka 2. 4. 2020 do pondělí 6. 4. 2020 bleskovou anketu mezi firmami zařazenými Hospodářskou komorou do Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina). Anketa nesla název „Koronavirus a zaměstnávání cizinců“. Cílem ankety bylo zjistit, jaký byl dopad koronaviru na pracovně-právní vztahy se zaměstnanci – cizinci, jaká opatření v této souvislosti zaměstnavatelé učinili a jaká opatření zvažují. Výsledky ankety byly a budou použity pro formování dalšího postupu HK ČR, zejména při komunikaci se státními orgány s cílem přizpůsobit nastavení Programu kvalifikovaný zaměstnanec požadavkům uživatelů a ulehčit tak podnikatelům v současné tíživé situaci. Na výsledky se můžete podívat zde.

Na webové stránky jsme publikovali analýzu dopadů COVID 19 na audiovizuální průmysl a jejich možná řešení, kterou mj. zpracovala Asociace producentů v audiovizi a Unie filmových distributorů.

 • V návaznosti na tuto analýzu bychom rádi uvedli, že velmi dobře vnímáme, že vedle průmyslových podniků nebo hoteliérů a obchodníků jsou i další obory, na které negativně dopadá současná koronavirová krize, a to včetně uměleckých profesí. Mezi ty patří právě i tvůrci audiovizuálních děl nebo pořadatelé kulturních akcí. Současný vládní harmonogram rozvolňování preventivních opatření právě na ně v mnohém zapomíná. I po uvolnění většiny preventivních opatření by i umělecké profese nadále podléhaly povinnosti nošení roušek. Podle Asociace producentů v audiovizi a Asociace komerčních televizí, které jsou začleněnými společenstvy Hospodářské komory, by tak byl prakticky znemožněn výkon divadelních, filmových nebo např. tanečních rolí. Pro tvůrce uměleckých děl by proto měl stát zajistit výjimku pro zakrývání nosu a úst v průběhu uměleckého výkonu, samozřejmě za splnění příslušných hygienických opatření. Ať už se jedná o pravidelné testování umělců a členů realizačních týmů na COVID-19, povinnost nošení roušek mimo výkon role, dodržování 2metrových odstupů mezi umělci nebo pravidelná desinfekce jevišť nebo míst natáčení.

Dále bychom rádi upozornili na Manuál pro otevření provozu fitness center od pondělí 27. 4. 2020, který zpracovala Česká komora fitness. Další užitečné informace si můžete přečíst zde. Podněty našich začleněných společenstev i členů pravidelně postupujeme vládním činitelům, krizovému štábu MPO i týmu epidemiologů.

Dovolíme si pro inspiraci také upozornit na aktivitu Okresní hospodářské komory Olomouc, která spolu s městem spustila projekt Olomouc si pomáhá. Společně vytvořili prostor pro prezentaci nabídky restaurací a kaváren, obchodu a služeb, sportu, kultury a zábavy v době, kdy musejí mít uzavřený nebo omezený provoz. Olomoučané mohou ukázat, že jim záleží na jejich oblíbených obchůdcích, kavárnách či třeba divadle. Město a Dopravní podnik na podporu kampaně poskytly svůj volný reklamní prostor zdarma. Bližší informace naleznete zde.

Hospodářská komora rovněž intenzivně komunikuje se svými regionálními komorami i živnostenskými společenstvy. Společně tak analyzujeme negativní dopady pro podnikatele a sumarizujeme návrhy možných kompenzačních řešení. Ty využíváme při dalších jednáních s příslušnými orgány státu.

Sledujte vývoj událostí den po dni.

 

 

Informační linka Ministerstva dopravy k mimořádným opatřením v mezinárodní dopravě

225 131 810

Informační linka Ministerstva průmyslu a obchodu pro živnostníky a podnikatele

224 854 444

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Na vaše dotazy odpovídáme ve spolupráci s partnery:

            
#SpoluToZvladneme

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Opatření vlády, respektive státu, a doporučený postup Hospodářské komory pro podnikatele

Základní přehled opatření jsme čerpali ze stránek BusinessInfo.cz.

Fyzická osoba FO
Právnická osoba PO
OpatřeníProgramVysvětlení PostupProsazeno HK ČR / v koordinaci s HK ČR
PO/FOBezúročný úvěr ČMZRB (500 tis. až 15. mil Kč)COVID IÚvěry na pořízení drobného hmotného či nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob a další provozní výdaje (mzdy, energie, nájem atd.),
výše úvěru 500 tis. až 15 mil. Kč, až do výše 90 % způsobilých výdajů, splatnost až 2 roky, odklad splátek až 12 měs. Bez úroku a poplatků.
Příjem žádostí byl pozastaven k 20. 3. 2020.
Vyplnit žádost bylo možné ZDE.
PO/FOBezúročný úvěr komerčních bank se zárukou ČMZRBCOVID IIÚvěry na pořízení drobného hmotného či nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob a další provozní výdaje (mzdy, energie, nájem atd.). Úvěry od 10 tis. Kč do 15 mil. Kč, až do 80 % způsobilých výdajů. Splatnost až 2 roky, odklad splátek až 12 měsíců. Bez úroku a poplatků.Příjem žádostí ukončen k 3. 4. 2020. Vyplnit žádost bylo možné ZDE..
PO/FODotace na výrobu zdravotnických prostředků pro boj s COVID 19Technologie COVID 19Dotace na pořízení nových technologických zařízení a vybavení, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků.Žádosti bude možné podávat od 27. 4. 2020 a výdaje bude možné uplatnit již od 1. 2. 2020. Podrobnosti budou zveřejňovány ZDE.
PO/FOPodpora vyvinutí nových řešení pro COVID-19Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19Dotace na pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, popř. úhrada mzdových nákladů.
Podpora vybraných neinvestičních výdajů na využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení.
Podpora vybraných neinvestičních výdajů na vývoj produktů pro vznik nových medicínských a nemedicínských řešení.
Max. výše podpory 5 mil. Kč (dle výzvy).
Příjem žádostí začal 2. 4. 2020. Žádosti je možné podávat jen datovou schránkou MPO ID: bxtaaw4, výhradním kontaktem pro dotazy je: CzechRiseUp@mpo.cz. Furmulář žádosti a návod k vyplnění ZDE.
PO/FOProdloužení termínů výzev OP PIKOP PIKProdloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. 3. 2020 a nepřekračuje termín 30. 4. 2020, a to o 30 dní.Žádost o dotaci můžete podat až do 30. 4. 2020 bez jakýchkoliv sankcí či znevýhodnění.
PO/FOPosunutí termínu podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daněLiberační daňový balíček I.Poplatníci mohou toto přiznání podat nejpozději do 1. 7. 2020 místo do 1. 4. 2020.Přiznání můžete podat bez jakékoliv sankce a žádosti kdykoliv do 1. 7. 2020.
PO/FOOdpuštění sankcí v případě prodleníLiberační daňový balíček I.U žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.Když podáte žádost, nemusíte už platit 400 Kč.
PO/FOOdpouštění správních poplatkůLiberační daňový balíček I.V případě žádosti o posečkání úhrady daně se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020.Když podáte žádost, nemusíte už platit 400 Kč.
PO/FOPosunutí termínu kontrolního hlášení k DPH Liberační daňový balíček I.Daňoví poplatníci nemusí podat v termínu kontrolní hlášení k DPH. Pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení budou řešeny automatickým prominutím, popř. individuální žádostí.Kontrolní hlášení můžete bez postihu podat až do 31. 7. 2020
Bez výzvy správce daně budou automaticky prominuty pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení v hodnotě 1.000 Kč vzniklé za období od 1. března do 31. července 2020. Týká se pokut v situacích, kdy podnikatel některé kontrolní hlášení nestihne podat v zákonné lhůtě, a tedy ho podá dodatečně, ale ještě před tím, než jej k tomu vyzve FÚ.
PO/FOProminutí zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osobLiberační daňový balíček II.Podnikatelé nemusí platit červnovou zálohu na daň z příjmů fyzických a právnických osob.O prominutí zálohy splatné 15. 6. 2020 nemusíte žádat, prostě ji neuhradíte.
PO/FOOdsunutí další vlny EETLiberační daňový balíček II.V další vlně EET se bude pokračovat až za 3 měsíce po ukončení trvání nouzového stavu.Od 12. 3. 2020 je přerušena povinnost elektronicky evidovat tržby a ani zatím neodstartuje poslední vlna EET.
PO/FOZpětné působení daňové ztráty u daně z příjmů FO i POLiberační daňový balíček II.Zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty u daně z příjmů FO i PO za rok 2020 pro zdaňovací období let 2018 a 2019.Pokud podnikatel podá přiznání za rok 2020 vedoucí k vyměření daňové ztráty, bude moci podat dodatečné daňové přiznání za rok 2019, ve kterém tuto ztrátu uplatní. Podle velikosti ztráty buď ve výsledku nebude muset v plné výši doplácet odloženou daň za rok 2019 (když o odklad úspěšně požádal), anebo dokonce na žádost dostane přeplatek na dříve uhrazené dani z příjmů. Bude upřesněno.
PO/FOStátní příspěvky zaměstnavatelům na vyplácené náhrady mezd při překážkách v práci - nucené omezení provozu a karanténaAntivirusRežim A:
V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku; v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy.
Žádosti mohou být podávány od 6. 4. 2020 elektronicky na Úřad práce ČR. Poté bude elektronicky uzavřena dohoda zaměstnavatele s Úřadem práce ČR. Po uzávěrce mezd a evidence docházky za příslušný měsíc (možno již za březen, počínajíc dnem vyhlášení nouzového stavu 12. 3. 2020), vyplacení náhrad zaměstnancům a řádném odvodu pojistného zaměstnavatel vyplní a odešle na Úřad práce ČR zvláštní elektronický formulář s individuálními údaji zaměstnanců na překážkách, pro které bude požadovat státní příspěvek. Informace na webu MPSV www.mpsv.cz. 10 nejčastějších chyb žadatelů
PO/FOStátní příspěvky zaměstnavatelům na vyplácené náhrady mezd při překážkách v práci - související hospodářské potížeAntivirusRežim B:
Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku.
Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku.
Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.
Podávání žádostí od 6. 4. 2020 elektronicky na Úřad práce ČR. Poté bude elektronicky uzavřena dohoda zaměstnavatele s Úřadem práce ČR. Po uzávěrce mezd a evidence docházky za příslušný měsíc (možno již za březen, počínajíc dnem vyhlášení nouzového stavu 12. 3. 2020), vyplacení náhrad zaměstnancům a řádném odvodu pojistného zaměstnavatel vyplní a odešle na Úřad práce ČR zvláštní elektronický formulář s individuálními údaji zaměstnanců na překážkách, pro které bude požadovat státní příspěvek. Informace na webu MPSV www.mpsv.cz. 10 nejčastějších chyb žadatelů
PO/FOProdloužení doby ošetřovného (OČR) pro zaměstnance---Bude umožněno čerpat OČR zaměstnancům po celou dobu uzavření škol, školek nebo obdobných zařízení a nárok bude i zpětně.Pokud máte požádáno o ošetřovné, bude Vám vypláceno bez speciální žádosti po celou zmíněnou dobu, a to i zpětně.
PODotace na zavedení organizačních a procesních inovací v souvislosti s riziky onemocnění Covid 19.The Country for The Future – Podprogram 3 – Inovace do praxe50% dotace na náklady spojené přímo se zavedením Inovace dle GBER, čl. 28 a 29. Navíc do výše 25 % rozpočtu je možné využít de minimis na náklady související s projektem, nicméně nespadající pod GBER.Vyplnění žádosti ZDE.
FO"Ošetřovné" i pro OSVČ---Výše dotace je stanovena na 424 Kč / den a bude možné jí čerpat po celou dobu platnosti mimořádných opatření.
Dotaci může čerpat OSVČ, která pečuje o dítě mladší 13 let (rozhodným je den 13. narozenin dítěte), které navštěvuje školu či jiné zařízení, které bylo uzavřeno kvůli koronaviru, pokud na stejné dítě nečerpá dotaci nebo jiný příspěvek jiná osoba.
Dotace je určena také pro OSVČ, které pečují o nezaopatřené dítě mladší 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.
Dotaci může čerpat OSVČ, která pečuje o osobu zdravotně postiženou, která je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.
Možno žádat od 1. 4. 2020 u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.
Formulář žádosti na www.mpo.cz.
K žádosti bude třeba přiložit čestné prohlášení o tom, že žadatel:
1) po dobu čerpání dotace je OSVČ na hl. činnost,
2) je registrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě,
3) je malým a středním podnikatelem a
4) nemá nedoplatky vůči finančnímu úřadu, ČSSZ a zdravotní pojišťovně.
FOOdpuštění plateb záloh na sociální pojištění---Zálohy na sociální pojistné pro období březen až srpen jsou plošně odpuštěny. Pokud již OSVČ zaplatila zálohu za březen, započítá se jí jako záloha za září.
Pokud OSVČ platí zálohy ve vyšší výměře než minimální, doplatí rozdíl podle skutečných příjmů a výdajů, které bude mít v roce 2020 v rámci doplatku pojistného za rok 2020 (až v roce 2021).
Pro účely důchodového pojištění se zálohy za období březen až srpen 2020 považují jako zaplacené.
Období březen až srpen 2020 se pro výpočet důchodu považuje za vyloučenou dobu, tzn. že neplacení záloh nebude mít vliv na výši budoucího důchodu.
Za březen až srpen nemusíte platit zálohy na sociální pojištění (doporučujeme zrušit si případný trvalý příkaz v bance). Až budete příští rok počítat pojistné za celý letošní rok, bude Vám automaticky sníženo o částku rovnou 6 minimálním měsíčním zálohám.
FOOdpuštění plateb záloh na zdravotní pojištění---Jsou odpuštěny zálohy pro období březen až srpen 2020 v min. výši (pro hl. činnosti je to 2352 Kč měs.). Pokud OSVČ už zaplatila zálohu za březen, započítá se jí tato platba jako záloha za září.
OSVČ, které platí zálohy ve vyšší výměře než minimální, mohou doplatit rozdíl mezi min. a skutečnou výměrou zálohy až v rámci doplatku pojistného za rok 2020 (tedy až v roce 2021).
Lhůta pro podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ je prodloužena až do 3. 8. 2020. Pokud OSVČ podá přehled za rok 2019 do 3. 8. 2020 a nejpozději do 8 dnů, kdy podala přehled, uhradí i doplatek pojistného, bude jí prominuto penále, které by jinak musela zaplatit za opožděnou platbu.
Za březen až srpen nemusíte platit zálohy na zdravotní pojištění (doporučujeme zrušit si případný trvalý příkaz v bance). Až budete příští rok počítat pojistné za celý letošní rok, bude Vám automaticky sníženo o částku rovnou 6 minimálním měsíčním zálohám.
FO25 000 Kč jednorázově pro OSVČ ---Nárok mají všechny OSVČ, pokud nejsou zaměstnány (s výjimkou DPP), a byly aktivní k 12. 3. 2020. Nárok mají i OSVČ, jejichž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. 8. 2019 (sezónní podnikání).Od 15. 4. do 30. 6. 2020 můžete žádat na svém FÚ fyzicky, e-mailem i bez elektronického podpisu, datovou schránkou nebo přes daňový portál ZDE.
PO/FOZrušení daně z nabytí nemovitých věcí---Má být zrušena daň ve výši 4 % z celkové kupní ceny. Bude upřesněno
PO/FOOdklad silniční daně---Zálohy na silniční daň splatné v dubnu a v červenci budou moci být uhrazeny až do 15. 10. 2020. Budou přitom plošně prominuty všechny úroky z prodlení a z posečkání.Bude upřesněno
PO/FOOdklad výběru mýtného---Faktury za platbu mýta pro kamiony by mělo být možné uhradit ve lhůtě 3 měsíců, a to u vozidel v režimu následného placení (na fakturu) a pro období 1. 4. – 31. 7. 2020.Bude upřesněno
PO/FOZměny v insolvenčním právu---Změny reagují na obtížnou situaci řady dlužníkůBude upřesněno
PO/FOOdklad placení nájemného u prostor sloužících k podnikání---Nájemcům (podnikatelům) bude umožněno odložit nájemné o 3 měsíce (do 30. 6.). Pokud podnikatel doloží, že není schopen splácet, nesmí dostat do 31. 12. 2020 výpověď z důvodu dlužného nájemného.Bude upřesněno
PO/FOOdklad splácení úvěrů---Klienti bank budou moci zvolit, zda na 3 nebo 6 měsíců přeruší splácení úvěru. U právnických osob se na tuto dobu zastaví splácení jistiny, úroky se musí platit i nadále.Bude upřesněno

Aktualizováno k 10. 4. 2020

20 požadavků Hospodářské komory pro podnikatele

Hospodářská komora ČR nadále zpřesňuje a precizuje požadavky na vládu, kterými chce pomoci podnikatelům postiženým přímo či nepřímo koronavirem.

Přehled jednotlivých požadavků byl aktualizován ke 14. 2. 2021.

 1. Poučení z jara. Je třeba, aby vláda navázala na odzkoušená opatření z jara a léta, která se osvědčila. Za samozřejmost považujeme správní (administrativní) úlevy podnikatelům, prodloužení termínů povinných podání podnikatelů vůči úřadům, automatické prominutí příslušenství (úroků a sankcí) atd., a zajištění přístupu firem k likviditě. Zároveň je ale třeba poučit se ze zpětné vazby podnikatelů a žadatelů.
 2. Odklad pojistného bez penalizace. Zaměstnavatelům by měl stát umožnit zaplatit pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění později – minimálně o měsíce, ve kterých platil nouzový stav, a to bez jakýchkoliv sankcí či úroků. Týká se pojistného odváděného zaměstnavateli „za sebe“.
 3. Zrušení záloh OSVČ na povinné pojistné. Je třeba zrušit zálohy pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
 4. Zrušení/snížení březnové čtvrtletní zálohy na daň z příjmů. Stát musí zrušit, anebo snížit zálohu na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Plošně, minimálně však pro poplatníky s uzavřenými či zásadně omezenými provozovnami a poplatníky druhotně postiženými uzavřením či zásadním omezením provozoven jejich obchodních partnerů.
 5. Odklad termínů pro vyrovnání daně z příjmů podnikajících fyzických osob a pro doplacení zdravotního a sociálního pojistného hrazeného OSVČ, a to i při případném zachování zákonných termínů pro podávání daňového přiznání a přehledu pro ČSSZ a pro zdravotní pojišťovny.
 6. Zvýšení kompenzačního bonusu. Kompenzační bonus by měl být zvýšen z 500 Kč na 1000 Kč denně.
 7. Prodloužení programu COVID Nájemné. Program COVID Nájemné by měl ulevit nájemcům s platbami i za leden a únor, případně další měsíce, ve kterých budou z důvodu mimořádných opatření dočasně uzavřeny provozovny.
 8. Prodloužit kompenzační program Antivirus. Využít prodloužené notifikace Evropské komise a prodloužit kompenzační program Antivirus do spuštění tzv.
 9. Urychlené spuštění vhodně nastaveného kurzarbeitu. Je třeba zakotvit německý model kurzarbeitu jako formy stimulace spotřeby a udržení pracovních návyků kvalifikovaných zaměstnanců. Firmy potřebují, aby byl v zákoně zakotven automatický mechanismus, který firmám umožní ucházet se o pomoc státu vždy, když se dostanou do příslušných předem parametricky vymezených problémů. Měla by být zavedena adresná možnost aktivace kurzarbeitu na úrovni jedné firmy. Vstup do kurzarbeitu by měl být podmíněn mírou nepřidělování práce sledovanou za celého zaměstnavatele, nikoliv za jednotlivého zaměstnance, jak vláda navrhuje. Je navíc zásadní, aby nastavení povinných odvodů bylo standardní a aby nesnižovalo účinnost podpory.
 10. Upravit Antivirus – režim B po vzoru A Plus. I v případě režimu B podporujeme zvýšení příspěvku i použitého stropu podpory ve vybraných odvětvích jako v případě inovovaného režimu A Plus (až do spuštění tzv. kurzarbeitu).
 11. Zmírnit formalistický přístup úřadů k žadatelům o Antivirus. Drobná a okrajová porušení podmínek programu Antivirus ze strany žadatelů, která ve svých důsledcích fakticky nevedou k žádné škodě, by měla být ze strany odpovědných orgánů posuzována velkoryseji. Tyto orgány by měly přihlédnout zejména k primárnímu účelu programu Antivirus, a to především v případech, kdy žadatel zjednal nápravu už před zjištěním kontrolních orgánů o takovém marginálním porušení podmínek programu.
 12. Obnovení opatření „Antivirus C“. Pokud nebude přijat tzv. univerzální kompenzační program, případně vhodně nastavený kurzarbeit, je třeba znovu aktivovat opatření „Antivirus C“, tedy provést novelizaci zákona o prominutí sociálního pojistného. Taková právní úprava by měla umožnit přechodné prominutí odvodů firmám do 50 zaměstnanců. Podporujeme případné zvýšení hranice v podobě počtu zaměstnanců.
 13. Umožnit na úrovni jednoho zaměstnavatele kombinaci Antiviru – režimu A i B a příp. „Antiviru C“. Fiskální omezení by neměla přehlížet realitu trhu práce těžce zkoušeného v aktuální koronavirové krizi. Za přiměřené považujeme jen vyloučení souběhu na úrovni konkrétního zaměstnance.
 14. Zrušit zákaz výpovědi při čerpání Antiviru a tím zpružnit trh práce. Existují firmy, které mají zaměstnance na Antiviru a současně jiné firmy zápasí s nedostatkem pracovníků. Firmy první skupiny chtějí Antivirus prodloužit, protože přechodně udrží zaměstnance, když je firma v problémech, které na ní nezáleží. Druhá skupina firem je názoru, že Antivirus by neměl být prodloužen, protože pracovní místa jsou jeho prostřednictvím udržována uměle a mnohá již vůbec nemají šanci na oživení, takže po skončení programu se lidé ocitnou tak jak tak na úřadech práce. Názory obou skupin zaměstnavatelů jsou relevantní. Kompromisem je navrhovaná změna k uvolnění pracovního trhu a umožnění méně bolestného přechodu zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k druhému, tedy aby se Antivirus týkal i zaměstnanců ve výpovědní lhůtě. V současnosti, pokud dají zaměstnanci výpověď, nemohou zaměstnavatelé čerpat žádný program a ještě musí hradit mzdové náklady za 3 až 5 měsíců (výpovědní doba + odstupné). V souvislosti s tím bude ještě zapotřebí, aby Úřad práce ve spolupráci s podniky obou skupin začal co nejdříve domlouvat převody zaměstnanců mezi firmami a zajistil zaměstnancům, kteří jsou u původní firmy ještě na Antiviru, jejich přípravu na případné nové pozice v nových firmách.
 15. Odstranit diskriminační opatření v rámci programu Antivirus. Vláda v květnu 2020 zavedla podmínku daňové rezidentury do nároku na podporu z programu Antivirus. Tato podmínka je svým charakterem zcela zjevně diskriminační, svým provázáním na daňové zákony nelogická a nesystémová a svým obsahem neodůvodnitelná. Míří totiž svými účinky přímo proti podpoře zaměstnanosti v ČR, která má být smyslem programu Antivirus. Diskriminační je i zákaz čerpání z programu Anitvirus pro společníky a jednatele, kteří mají pracovní smlouvu podepsanou z obou stran stejnou osobou.
 16. Z hlediska nemocenské musí být náhrada mzdy při karanténě postavena na roveň náhrady mzdy při nemocech. Velkou finanční zátěží zaměstnavatele je s ohledem na skutečnost, že platí ze svého náhradu mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, řetězení karantény a nemocí. V důsledku může zaměstnavatel po dlouhé týdny vyplácet zaměstnance, kteří přecházejí z režimu karantény do režimu nemoci a naopak. Zatímco u nemocí, které na sebe navazují, se 14 zaměstnavatelem hrazených dní počítá jenom jednou (poté vyplácí nemocenskou stát), při karanténě navazující na nemoc či nemoci navazující na karanténu, anebo i při jedné karanténě navazující na druhou se 14 dní začíná počítat znovu vždy od začátku.
 17. Zavést režim placení DPH z uhrazených faktur. Řada zejména malých firem dostává do finančních problémů, když má zaplatit daň z poskytnutého zboží nebo služby, aniž by za ně dostala zaplaceno. Alternativou je zavedení tzv. plošného reverse charge, podmínkou ale je, aby takové přenesení daňové povinnosti fungovalo v ČR dlouhodobě (nikoliv jen do poloviny roku 2022).
 18. Dočasné snížení sazeb DPH. V sektorech nejvíce postižených koronavirovou epidemií je třeba přechodně snížit sazby DPH na vybrané dodávky zboží a služeb, a to v rámci možností daných harmonizovaným daňovým právem EU. Alternativou je časově omezené prominutí DPH (vzorem je prominutí DPH z respirátorů).
 19. Úplné prominutí DPH za měsíce nouzového stavu. Týká se zaměstnavatelů, kteří museli uzavřít provozovnu v důsledku usnesení vlády, anebo zásadně omezit provoz.
 20. Urychlit vrácení nadměrných odpočtů na DPH. Z hlediska cash flow významné zejména pro exportéry.
 21. Spuštění COVID Veletrhy (Eventy). Požadujeme spolu s pokračujícím „sedačkovným“ pro dopravce (COVID Bus pro podporu zájezdových autobusových dopravců) obdobnou podporu na konkrétní místo (sedačku) či jednotlivé vstupné na veletrh, konferenci, turnaj atd. Jedná se o podporu pro segment, který od jara nezaznamenal uvolnění regulací do stavu před koronavirovou krizí.
 22. Prodloužení programu COVID Ubytování. Program COVID Ubytování by měl pomoci jednomu z vůbec nejpostiženějších oborů podnikání i v období po 22. lednu 2021 do konce účinnosti mimořádných opatření, kdy jsou dočasně uzavřeny provozovny.
 23. Program „poslední záchrany“. Voláme po prosté a srozumitelné univerzální pomoci, na kterou budou mít nárok i ti, kteří dosud propadají sítem podpor. Požadujeme vytvoření programu založeného na dotaci ve výši určitého procenta z prokázaného poklesu obratu či příjmů. Alternativou je kompenzace ve výši určitého procenta z nákladů (odpisy majetku, leasing, nájemné, energie a média, komerční pojištění, splátky provozních úvěrů). Mezi adresáty podpory musí být i podnikatelé sekundárně postižení uzavřením či zásadním omezením provozoven svých obchodních partnerů.
 24. Univerzální kompenzační program. Jsme připraveni spolupracovat na tvorbě univerzálního kompenzačního programu, který by v budoucnu nahradil doposud roztříštěné odvětvové programy.
 25. Plán restartu ekonomiky. Vedle operativních kompenzačních opatření a zákonných daňových pobídek (zejména mimořádných odpisů) je třeba co nejrychleji připravit programů pro budoucí restart ekonomiky. Pro nastartování obnovy české ekonomiky je zásadní přijetí nové stavební legislativy v souladu s vládou schváleným věcným záměrem.

Aktualizováno k 27. 3. 2020

 

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/