Komentář předsedy Dopravní sekce HK ČR Emanuela Šípa

20.11.2015

Šíp: Národní akční plán čisté mobility je krokem k udržitelné a ekologicky příznivé dopravě. Materiál však postrádá konkrétní opatření

Hospodářská komora České republiky vítá Národní akční plán čisté mobility, který dnes projedná Vláda ČR. Materiál, který určuje strategii ČR v oblasti snižování energetické náročnosti dopravy a jejích dlouhodobě nežádoucích environmentálních dopadů je pro ČR velmi potřebný. Problém je, že v představeném plánu zatím chybí konkrétní postupy, jak zlepšení v oblasti snižování energetické náročnosti dopravy docílit.

Hospodářská komora materiálu vytýká především poměrně malou konkrétnost. Jedná se zejména o nedostačující vymezení cílů, ne zcela konkrétní návrhy opatření k jejich dosažení, stejně jako jen slabou vazbu na aktualizovanou Státní energetickou koncepci ČR.

HK ČR dále upozorňuje na příliš silné upozaďování zkapalněného ropného plynu (LPG), přestože je zjevné, že bude ještě poměrně dlouho vznikat jako vedlejší produkt klasických ropných paliv a je také Evropskou unií považován za plnohodnotné alternativní palivo.

I přes tyto a další drobné nedostatky je Národní akční plán čisté mobility významným krokem směrem k udržitelné a ekologicky příznivé dopravě a Hospodářská komora ČR bude podporovat opatření vedoucí k jeho naplňování.

Ing. Emanuel Šíp,
předseda Dopravní sekce Hospodářské komory ČR

/jak-na-firemní-a-osobní-linkedIn-hospodarska-komora/