Jak uspět na evropském trhu? Cyklus seminářů „Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků.“

21.01.2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s partnery uspořádalo první z cyklu seminářů nazvaný „Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků.“

Jeho cílem bylo poskytnout praktické rady a informace podnikatelům, kteří podnikají na vnitřním trhu EU, zejména v německy mluvících zemích.

Čestnými hosty semináře byli velvyslanci Irska a Finska. Irský velvyslanec Charles Sheehan představil studii „Utváření unijního obchodu se službami,“ na jejíž financování a realizaci se kromě Irska, Dánska a Finska podílela také Česká republika prostřednictvím MPO. Studie popisuje dosud ne zcela využitý potenciál vnitřního trhu se službami a cesty, jakým způsobem tohoto potenciálu plně využít, a tím i docílit navýšení globální konkurenceschopnosti EU.

Na semináři vystoupili rovněž zástupci podnikatelského sektoru, kteří sdělili své praktické zkušenosti ohledně podnikání na vnitřním trhu EU. Tyto informace jsou pro MPO zvlášť cenné, protože pomáhají vytvářet národní pozici v rámci jednání v unijních institucích. Další zástupci MPO Martin Bednář a Jan Poruba představili rizika a příležitosti při poskytování služeb v německy mluvících zemích a přiblížili novou legislativu EU na vnitřním trhu. V rámci programu vystoupila také viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková s příspěvkem o možnostech financování pro malé a střední podniky. Zajímavé poznatky přinesl také blok vysílání pracovníků prezentovaný Miroslavem Fuchsem z Ministerstva práce a sociálních věcí a Jitkou Ryšavou z Enterprise Europe Network. Zatímco Jitka Ryšavá se zaměřila na praktické aspekty vysílání pracovníků, zástupce MPSV seznámil publikum s předpokládanými dopady revize směrnice o vysílání pracovníků.

Další semináře k  vnitřnímu trhu EU se plánují, letos se uskuteční v Ostravě, Brně a dalších městech.

Videozáznam semináře je dostupný na facebookovém účtu MPO ODKAZ NA VIDEOZÁZNAM

Zdroj: www.mpo.cz 21.1.2019