Hospodářská komora je spoluzakladatelem Národního centra Průmyslu 4.0

13.10.2017

V pondělí 4. září 2017 proběhla na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze za účasti téměř dvou set hostů velmi významná událost. Ve spolupráci se zakládajícími partnery bylo slavnostním podpisem memoranda založeno Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0), které má za cíl šíření osvěty o Průmyslu 4.0 a rozvíjení úzké spolupráce akademické a průmyslové sféry.

Vladimír Dlouhý inicioval zapojení Hospodářské komory do vzniku Centra s profesorem Vladimírem Maříkem z ČVUT: „Jsem velmi rád, že u zrodu Národního centra Průmysl 4.0 stojí jako zakladatel také největší a jediný zákonem zřízený zástupce zaměstnavatelů Hospodářská komora ČR. Jsme připraveni se plně zapojit do aktivit, které pomůžou větší konkurenceschopnosti našich firem. Založení Národního centra Průmysl 4.0 je další významný krok, který přispěje především malým a středním podnikatelům uvědomit si potřebu hledání nových a inovativních technologických řešení při zavádění robotizace a digitalizace ve výrobě“.

Martin Frélich, odborný expert Hospodářské komory pro Průmysl 4.0, připravuje konkrétní kroky a opatření, které budou podporovat právě malé a střední podniky zvládnout zavádění prvků Průmyslu 4.0 : „Průmysl 4.0 chápeme jako fenomén, který posouvá stávající společnost, prostřednictvím intenzivnější informatizace, kybernetizace výroby a všech navazujících oblastí, ke společnosti znalostní. Trendy vyvolané změnou používaných technologií kladou nové nároky i na vzdělávání, kvalifikovanou pracovní sílu a na trh práce. Proto budeme v Centru aktivní v oblasti propojování akademické a podnikatelské sféry. Klíčové bude udržet a zlepšit vzdělávací systém, který bude vycházet z potřeb zaměstnavatelů“.

Hlavními zakládajícími členy a iniciátory vzniku NCP 4.0 jsou ČVUT Praha, VUT Brno, Siemens, Škoda Auto, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Středočeské inovační centrum a Jihomoravské inovační centrum.

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/