Hospodářská komora ČR se zapojila do průzkumu na téma lepší regulace

10.12.2018

Hospodářská komora ČR se zapojila do průzkumu EUROCHAMBRES, který byl proveden z inicativy DIHK (Německé obchodní komory https://www.dihk.de/en) na téma lepší regulace.

Zpráva shrnuje výsledky průzkumu a zabývá se zejména otázkami jako je RIA, hodnocení dopadu nové legislativy, SME test.

V závěru jsou uváděny příklady dobré praxe, kde je mezi jinými uveden i právní elektronický systém PES.

Více informací naleznete v příloze Better Regulation Survey