HDP v prvním čtvrtletí podle očekávání zpomalil, ne však radikálně

17.05.2016

Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka

Dosud předběžný odhad o růstu HDP v letošním prvním čtvrtletí potvrdil naši výchozí úvahu, že sice dojde oproti loňskému roku k viditelnému zpomalení tempa růstu, nicméně současně, že toto zpomalení nebude až tak radikální. Podle předběžného odhadu HDP v letošním prvním čtvrtletí vzrostl o 3,1 %; za příznivý jev lze nicméně označit i mezikvartální růst o 0,5 %, signalizující spíše, že k největšímu zpomalení došlo již spíše v závěru loňského roku a vstup do toho letošního již přinesl mírné zrychlení. Za pozitivní jev lze považovat i fakt, že na růstové výkonnosti se podílely více méně rovnoměrně všechny složky poptávky; ta domácí především v podobě na naše poměry velmi silné spotřeby domácností i slušného růstu investic (jež by měl pokračovat i letos); ta vnější se opírala o stále akcelerující přebytek zahraničního obchodu. Je též pozitivní, že slušná růstová výkonnost se kladně promítá na trh práce a míra nezaměstnanosti v České republice se dostala na vůbec nejnižší úroveň v celé EU. I sama hodnota růstu v prvním kvartále v evropském srovnání stále patří mezi výrazně nadprůměrné.

Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)

/jak-na-firemní-a-osobní-linkedIn-hospodarska-komora/