Evropské komory s nepovinným členstvím se sešly v Curychu

18.02.2019

Ve dnech 11. a 12. února 2019 se uskutečnilo zasedání zástupců členských komor EUROCHAMBRES s nepovinným členstvím v Curychu. Zasedání se uskutečnilo z iniciativy švédské obchodní komory a hostitelem byla Curyšská obchodní komora. Zástupce na toto zasedání vyslalo 11 komor (Belgie, Bulharsko, Česko, Irsko, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina a jako host Rakousko). Zasedání se zúčastnili prezident EUROCHAMBRES Ch. Leitl a generální tajemník A. Abruzzini. HK ČR zastupovala A. Mastantuono a I.Voleš.

Švédská komora představila své poznatky ohledně digitalizace činnosti komor. Komory mají různé zkušenosti s digitalizací svých komunikačních prostředků se svými členy a poskytování služeb. Tři komory vydávají digitalání certifikáty o původu zboží (belgická, švédská a švýcarská). Obecně bylo konstatováno, že digitalizace je nevyhnutelná, ale je třeba postupovat velmi uváženě. Účastníci se dohodli, že se budou navzájem informovat o digitalizovaných službách.

V další části  zasedání se zástupci komor vzájemně informovali o svém postavení, lobbingu, zdrojích financování a získávání nových členů. HK ČR má díky tomu, že je povinným připomínkovacím místem při přípravě legislativy výjimečnou pozici, většina komor může lobbovat jen díky svým kontaktům, zejména ty, které nemají silnou národní komoru. Komory se zaměřují na služby jako hlavní zdroj příjmu, protože členské příspěvky činí méně než 10 % příjmů a pro polskou, českou, bulharskou a ukrajinskou komoru je to jen 2-3 %. Výjimku představují lotyšská, švédská, belgická a portugalská komora, kde příspěvky tvoří mezi 18 a 50 %.

HK ČR představila svůj projekt PES, který vyvolal pozitivní ohlas a zájem účastníků. Ostatní komory informovaly o nejzajímavějších projektech představujících hlavní zdroj příjmů.

Účastníci požadovali od vedení EUROCHAMBRES, aby se zaměřilo na zprostředkování výměny informací mezi členskými komorami.

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/