Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Zkušenosti ze soudní praxe sporů ze stavebních zakázek

17.10.2016

Realizujete stavební zakázky? Potýkáte se přitom s nejrůznějšími problémy a spory a zajímá Vás, jak tyto spory řešit a zejména, jak jim předejít? Zajímá Vás, jaké dopady do realizace zakázky mají např. vady v projektové dokumentaci a kdo za ně odpovídá?

Kdy můžete požadovat zvýšení ceny zakázky? Nebo jak správně provést změny realizované zakázky? Jak řešit reklamace nebo naopak, jakou reklamací není potřeba se zabývat?

Absolvováním semináře účastníci získají praktické i teoretické znalosti týkající se realizace stavebních zakázek, a sporů, které se v souvislosti s realizací staveb nejčastěji řeší. Pozornost bude věnována jak menším stavbám, tak i velkým výstavbovým projektům. Účastníci budou mít po absolvování semináře přehled o nejen o tom, jaká hlediska jsou klíčová řešení hrozících i vzniklých sporů, ale zejména, jak těmto sporům efektivně předejít.

Určeno pro:
Seminář je určen především pro podnikové právníky, advokáty, zaměstnance stavebních společností, kteří uzavírají smlouvy o dílo nebo řeší právní problémy vzniklé při realizaci staveb.
Seminář se bude věnovat jak právním problémům vznikajícím při realizaci menších staveb, tak i problémům, které vznikají v rámci výstavbových projektů (např. za použití smluvních podmínek pro výstavbu FIDIC).

Přednášející:
JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D., advokát – lektor ICC ČR, absolvent PF MU Brno se specializací na mezinárodní právo soukromé a obchodní, realizaci investičních celků a řešení vad zboží nebo díla, držitel CACE certifikátu na smluvní podmínky pro výstavbu pro stavební a inženýrská díla projektovaná objednatelem.

Program:
• Úvod k řešení sporů ve stavebnictví, způsoby řešení sporů při realizaci stavebních zakázek, výhody a nevýhody jednotlivých způsobů
• Problémy vznikající díky nedostatečné nebo nevhodné definici předmětu smlouvy
• Jak postupovat v případě, kdy se ukáže jako nezbytné změnit původní předmět díla nebo podmínky jeho realizace
• Pojem Claimu dle FIDIC 1999 Red Book a FIDIC 1999 Yellow Book
• Definice ceny a spory týkající se určení ceny díla
• Problémy vznikající v okamžiku, kdy má být dílo dokončeno a předáno
• Reklamace díla a spory týkající se vytknutí vad díla
• Odstoupení od smlouvy
• Spory týkající se zajištění splnění smlouvy (smluvní pokuta, zádržné, bankovní záruka a její neoprávněné čerpání)
• Spory týkající se náhrady škod

Více informací a možnost registrace zde – https://www.icc-cr.cz/cs/akce/zkusenosti-ze-soudni-praxe-sporu-ze-stavebnich-zakazek

Typ

Organizátor:

Mezinárodní obchodní komora (ICC ČR)

Místo konání:

ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Kontakt:

Tel. 257 217 744, e-mail: filipkova@icc-cr.cz