Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Volba práva a volba fóra v právní praxi

3.4.2017

Praktický workshop zaměřený na volbu práva a fóra v zahraničních kontraktech. Seminář se zaměří na oblast přípravy nových smluvních dokumentů, úpravy stávajících smluv, zejména všeobecně používaných a též posuzování již existujících ujednání s ohledem na případné spory a jejich řešení.

Důraz bude kladen na porozumění problematice správné volby práva, základních výchozích podmínek a správné volby s ohledem na praktičnost a vymahatelnost případných pohledávek. Obdobně budou účastníci semináře seznámeni s problematikou volby fóra, výchozími právními úpravami, možnostmi a jejich výhodami či nevýhodami.
Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí; velký prostor bude poskytnut dotazům a diskusi.
Určeno pro:
Tento seminář je určen především pro specialisty z oblasti mezinárodního obchodu; tj. prodeje zboží, služeb, dodávek, investic, apod. s mezinárodním prvkem. U mezinárodních smluvních vztahů má správná volba rozhodného práva a fóra, tj. soudu či rozhodčího soudu kritickou důležitost. Mnohé spory jsou velice problematicky řešitelné, a to díky nevhodné volbě práva či vymahatelnosti rozhodnutí, a to na základě nevyhovující volby fóra. Bezpochyby se jedná o oblast značně komplikovanou, kde hrají velkou roli nejenom znalosti z příslušné oblasti práva, ale i praktické zkušenosti s řešením sporů a vymahatelností rozhodnutí.
Vhodné zejména pro:
• vedoucí pracovníky obchodních firem;
• pracovníky v oblasti obchodu, prodeje;
• podnikové právníky a advokáty;
• specialisty z dalších oblastí byznysu s mezinárodním prvkem, např. dopravce, zasílatele, pojišťovny, banky, konzultanty, studenty právních a obchodních oborů, apod.
Přednášející:
JUDr. Ing. Michal Matějka – advokát Baker & McKenzie, s.r.o., advokátní kancelář
Michal Matějka je vedoucím skupiny pražské kanceláře Baker & McKenzie zabývající se smluvním obchodním právem a mezinárodním obchodem. V pražské kanceláři Baker & McKenzie pracuje od roku 2001. Poradenské služby poskytuje ve všech věcech obchodního práva, a to zejména v oblasti mezinárodního obchodu, distribučních smluv a obchodního zastoupení, franchisingu, a spotřebitelského a reklamního práva. Dále se zabývá také řešením sporů, právem informačních technologií a právem duševního a průmyslového vlastnictví, včetně zastupování klientů před českými soudy i v rozhodčím řízení.
Michal Matějka se v současné době zabývá různými projekty v oblasti obchodního práva, práva informačních technologií a práva duševního a průmyslového vlastnictví, včetně práv k doménovým jménům, softwarového pirátství, outsourcingu informačních technologií a integrace systémů informačních technologií.
Program:
Volba rozhodného práva
• úvod do problematiky – výchozí podmínky pro volbu práva
• volba práva – meze volby
• volba práva – diskuse
Volba fóra
• úvod do problematiky – výchozí podmínky pro volbu fóra
• volba fóra – meze volby
• volba práva – diskuse
Příprava nových smluv, lokalizace smluvních dokumentů, posuzování již existujících ujednání
• diskuse
Více informací a možnost registrace zde – https://www.icc-cr.cz/cs/akce/volba-prava-a-volba-fora-v-pravni-praxi-1

Místo

ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Kontakt:

Tel. 257 217 744, e-mail: filipkova@icc-cr.cz

Organizátor:

Mezinárodní obchodní komora (ICC ČR)

Mapa:

Podrobnosti

Datum:
3.4.2017
Rubrika Akce:
Štítky Akce:
,