Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Účetní závěrka roku 2016, poprvé podle nové legislativy

24.2.2017

• Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací.
• Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob.
• Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek.
• Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik.
• Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné pohledávky a závazky.
• Odpisy majetku v účetnictví. Daňové odpisy.
• Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti – podklady k přiznání DPPO za rok 2016
• Důležité pokyny a sdělení Ministerstva financí.
• Příklady z judikatury NSS
• Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění.
• Metodika oprav chyb minulých období.
• Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, povinné údaje podle vyhlášky – práce s novými formuláři účetních výkazů
• Elektronická forma
• Aktuality ke změnám v roce 2017

Místo

Pelhřimov

Kontakt:

Okresní hospodářská komora Pelhřimov, Třída Legií 1115, 39301 Pelhřimov; info@hkpe.cz

Organizátor:

Okresní hospodářská komora Pelhřimov

Mapa:

Podrobnosti

Datum:
24.2.2017
Rubrika Akce: