Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Řízení rizik při uzavírání a realizaci Smlouvy o dílo

16.5.2016

Seminář je zaměřen na řízení rizik při realizaci smlouvy o dílo s ohledem na úpravu obsaženou v NOZ, na požadavky Zákona o veřejných zakázkách a s přihlédnutím k ČSN EN 31010.
Hodnotíte rizika při uzavírání smlouvy o dílo a řídíte rizika při realizaci smlouvy o dílo?

Je identifikace rizika při zadávání SoD důvodem k odmítnutí zakázky?

Je identifikace rizika při realizaci SoD důvodem ke vzniku ztráty?
Jaké nástroje má obchodník a jaké nástroje má projektový manažer k zajištění úspěšné realizace projektu. Účastníci semináře se seznámí s praktickými postupy při řízení projektových rizik.
Určeno pro:
Seminář je především určen pro odborníky, kteří na straně investora – veřejného zadavatele, zadávají zakázky podle Zákona o veřejných zakázkách a pro odborníky, kteří na straně zhotovitele zpracovávají nabídky.
Seminář je rovněž určen pro pracovníky, kteří na straně investora nebo na straně zhotovitele odpovídají za úspěšnou realizaci uzavřené smlouvy o dílo.
Seminář je též vhodný pro firemní právníky, konzultanty a poradce v oblasti investičních projektů i pro bankovní experty, zajišťující financování takových projektů, pojišťovací makléře, zajišťující pojištění rizik investičních projektů a další zájemce.
Přednášející:
JUDr. Milan Kohout
Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Specializace:
·         Příprava, oponentura a vyjednávání smluv na dodávky investičních celků (EPC, SOD, FIDIC)
·         Poradenství při podnikání v rusky mluvících zemích a zemích CEE
·         Financování projektů, bankovní záruky, pojišťování rizik
·         Duševní vlastnictví a nové technologie

·

Typ

Organizátor:

Mezinárodní obchodní komora (ICC ČR)

Místo konání:

ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Kontakt:

Tel. 257 217 744, e-mail: filipkova@icc-cr.cz