Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

🔴 Průmysl 4.0 v chemickém odvětví. On-line zdarma

29.6.2022 - 9:00 - 13:00

Svaz chemického průmyslu ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vás zvou na informačně-diskusní seminář Průmysl 4.0 v chemickém odvětví.


Program

9:00 – 9:10 – Úvod a představení semináře

moderátor – Vadim Petrov (prezident Iniciativy KYBEZ, člen RRTV)

 

9:10 – 9:35 – Virtuální a rozšířená realita v průmyslové výrobě

                          Martin Kotek (Asociace virtuální a rozšířené reality)

 Anotace:
Praxe využití VR/AR technologií v průmyslové výrobě. Vzdálená obsluha strojů, vzdálená spolupráce a využití VR v adaptačních procesech nových zaměstnanců.

O autorovi:
Martin má zkušenosti s inovacemi z Centra digitalizace a vzdělávacích technologií na ČVUT CIIRC a s vedením první české VR komunity. Proto ví, kudy vede cesta.

 

9:35 – 10:00 – Možnosti umělé inteligence v rozhodovacích procesech v chemickém průmyslu a důvěryhodné zachycení pravdivosti datové stopy

                            Roman Jašek (Ústav informatiky a umělé inteligence, Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati)

Anotace:
Představení vybraných metody umělé inteligence a na zvolených příkladech demonstrace jejich použití v (nejen) chemickém průmyslu. Současně bude představena možnost zachycení významného stavu systému pomocí moderní technologie průmyslového blockchainu.

O autorovi:
Prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA – ředitel Ústavu informatiky a umělé inteligence Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Podílel se na řadě projektů aplikovaného výzkumu se zaměřením na systémové inženýrství a kybernetickou bezpečnost. Je spoluautorem světového patentu spojeného s unikátní identifikací a řízením systémů v kybernetickém prostoru.

 

10:00 – 10:25 – Průmyslový blockchain nejsou kryptoměny

                               Otto Havle, Věra Šmídová (ELA Blockchain Services)

Anotace:
Příspěvek ukáže, že blockchain nejsou jen kryptoměny, ale nástroj pro průmyslová řešení. Shrne současný stav využití blockchainu v průmyslových řešeních ve světě, a bude představena průmyslová blockchainová platforma ELA blockchain a její možné využití v chemickém výzkumu i průmyslu.

O autorech:
Ing. Otto Havle, CSc. MBA – COB/CEO společnosti ELA Blockchain Services a.s., absolvent ČVUT FEL, zakladatel a dlouholetý ředitel firmy FCC průmyslové systémy s.r.o.

Ing. Věra Šmídová – BDM společnosti ELA Blockchain Services a.s., absolventka VŠEM Praha, v letech 1997 – 2016 PM, QM a vedoucí oddělení strojového vidění ve společnosti FCC průmyslové systémy s.r.o.

 

10:25 – 10:35 – Přestávka

 

10:25 – 10:50 – Kompetence 4.0 – dopady trendů Průmyslu 4.0 na kvalifikaci pracovníků v sektoru chemického průmyslu

                               Helena Úlovcová (Hospodářská komora ČR)

Anotace:
Dokážeme včas reagovat na zavádění digitalizace a dalších trendů Průmyslu 4.0? Jaké jsou výhody sektorového přístupy k identifikaci nových kompetencí? Jsme schopni poučit se ze zahraničních příkladů dobré praxe a správně zacílit programy dalšího profesního vzdělávání? Odpovědí mohou být výsledky práce inovačních pracovních skupin sdružených pod Národní sítí sektorových rad – kompetenční pyramidy, široká povolání.

O autorovi:
Dlouhodobě se zabývá problematikou počátečního a dalšího odborného vzdělávání, zvyšování jeho relevance kvalifikačním požadavkům trhu práce. Propojení vzdělávací a zaměstnavatelské sféry bylo klíčovým tématem jejího působení jak ve vedení Národního ústavu pro vzdělávání (dnes NPI ČR) tak i na současné pozici vedoucí oddělení vzdělávání a tajemnice Sekce pro vzdělávání a Sekce pro výzkum, vývoj a inovace HK ČR.

 

10:50 – 11:15 – Dnešní online hrozby a včerejší ochrana

                            Josef Javora (TIS Partners)

Anotace:
Obrana je vždy pouhou reakcí na hrozby.
Když se útočníci naučí naše prvky ochrany překonávat, musíme na to adekvátně reagovat. Jinak se stěží ubráníme! Představíme si nejzávažnější hrozby a útoky dneška. Nebude pak obtížné pochopit, co pro účinnou ochranu budeme potřebovat.
Snadno stravitelnou formou pro všechny: statutáry, manažery i zaměstnance.

O autorovi:
Nezávislý IT konzultant. Učí manažery řídit informační bezpečnost – srozumitelně, jednoduše, bez IT hantýrky.

 

11:15 – 11:40 –  Evropská legislativa: Náležitá péče podniků

                             Renée Smyčková (Hospodářské komora ČR)

 Anotace:
Cílem připravované směrnice k Náležité péči podniků je snaha Evropské komise podpořit udržitelné a zodpovědné chování podniků v rámci celých globálních hodnotových řetězců – povinnost identifikovat nepříznivé vlivy svých činností na lidská práva a na životní prostředí a v nezbytných případech těmto dopadům předcházet, odstranit je nebo je zmírnit.

O autorovi:
Ekonomická analytička Hospodářské komory ČR. Zaměřuje se na evropskou legislativu, vnitřní trh EU a dopady regulace na podnikání.

 

 11:40 – 12:30 –  Jak to děláme my?

Tereza Novotná (vedoucí nákupu Velos)
                                 Velos se zaměřuje na kovovýrobu. Součástí technologií, kterými už v minulosti disponovala, bylo i práškové lakování. V této oblasti došlo, díky evropským dotacím,
k zdokonalení a navýšení výrobní kapacity pořízením automatické práškové lakovny. V naší pasáži webináře se dozvíte, jak lakovna funguje, jaké má výhody
a jaká nese úskalí.

 Tomáš Krejčí (jednatel společnosti LabMediaServis)
Výrobce krevních derivátů, kultivačních medií a diagnostických roztoků, Vodafone firma toku 2020 v HK kraji.)                    

 

12:30 – 12:50 –  Emisní kalkulátory jako nástroje na podporu logistického plánování v chemickém průmyslu

                               Jan Chocholáč (Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice)

Anotace:
Problematika udržitelnosti se stále více promítá do plánovacích a rozhodovacích procesů podniků chemického průmyslu. Jednou z možností, jak snižovat negativní environmentální dopady z přepravy chemických komodit, je využití emisních kalkulátorů v rámci logistického plánování. V rámci příspěvku bude představen emisní kalkulátor vytvořený pro potřeby chemického průmyslu v rámci projektu Interreg Central Europe ChemMultimodal.

O autorovi:
Ing. Jan Chocholáč, Ph.D. – Odborný asistent na Katedře dopravního managementu, marketingu a logistiky Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Zároveň také člen Výboru logistiky Svazu chemického průmyslu České republiky se zaměřením na zelenou logistiku a nástroje na podporu logistického plánování.

 

12:50 – 13:00   Diskuze, závěr

 

Akce je součástí projektu „Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české chemii“ registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010573

 


Přihlaste se na akci ještě dnes! Zbývající volná místa: Už jen ??

 

Cena webináře:

bez DPH s DPH
Cena člen komory
Cena ostatní

 

CHCI SE PŘIHLÁSIT

 

 


Podrobnosti

Datum:
29.6.2022
Čas:
9:00 - 13:00
Rubriky Akce:
, ,
Štítky Akce:
, , , , , ,
Webová stránka:
edukis.cz

Místo konání

On-line webinář
Česká republika

Pořadatel

Svaz chemického průmyslu ČR
E-mail:
Webová stránka:
www.schp.cz