Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Přepravní smlouva v železniční nákladní přepravě

17.9.2017 - 8:00 - 17:00

Seminář je určen především pro aktéry z oblasti železniční nákladní přepravy. Rozhodně by si jej neměli nechat ujít dopravci a jejich zákazníci z řad odesilatelů, subjekty zabývající se zasilatelstvím a pracovníci pojišťoven. Přínosem bude nepochybně pro právnickou veřejnost, stejně jako pro zástupce akademické obce, ať už právnické, ekonomické, nebo dopravní.

Přednášející:

JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D. – je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. V rámci doktorského studia pobýval semestr rovněž na Skandinávském institutu pro námořní právo při univerzitě v Oslo. Je autorem připravovaného komentáře k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách (nakladatelství Wolters Kluwer), pro právní informační systém ASPI komentoval rovněž Úmluvu COTIF a Předpisy CIM, dále publikoval řadu článků na téma dopravního práva ať už v odborných právnických časopisech (Obchodněprávní revue, Obchodní právo), tak i v periodicích zaměřujících se na dopravu (Dopravní noviny, Logistika). Články z oblasti dopravního práva publikuje rovněž na internetu (především epravo.cz). V oblasti dopravního práva se věnuje rovněž lektorské činnosti (Úmluva CMR, zákon o dráhách, bodový systém).

Program:

  • Vnitrostátní právní úprava přepravní smlouvy, provedená zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (především smlouva o přepravě věci podle § 2555 a násl.) a nařízením vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu. Případy použití českého právního řádu a možnosti jeho nahrazení cizím právním řádem. Vznik přepravní smlouvy a její vztah k přepravnímu dokumentu, náležitosti přepravního dokumentu, výše přepravného, odpovědnost dopravce a možnost zproštění se odpovědnosti případně její limitace daná českou právní úpravou, zvláštní přepravy podle nařízení vlády (např. přeprava živých zvířat, odpadů, věcí podléhajících rychlé zkáze). Odlišení přepravní smlouvy od smlouvy zasilatelské a osoby zasilatele od osoby dopravce.
  • Vnitrostátní právní úprava přepravní smlouvy – pokračování. Přehled relevantních soudních rozhodnutí. Prostor pro úpravu smluvními přepravními podmínkami a požadavky na jejich aplikaci.
  • Přepravní smlouva v mezinárodní železniční nákladní přepravě. Úmluva COTIF, předpisy CIM. Rozsah použití předpisů CIM, prostor pro smluvní volnost stran, povinnosti odesilatele a dopravce, problematika přepravního dokumentu. Dodací lhůta a důsledky jejího překročení. Odpovědnost dopravce za ztrátu zásilky a zpoždění s jejím dodáním – možnost liberace dopravce z odpovědnosti, limity plnění a ztráta oprávnění dovolávat se limitů plnění. Problematika provádění přepravy vícero dopravci.
  • Přepravní smlouva podle CIM – pokračování. Přepravy v režimu CIM/SMGS a přepravy prováděné výlučně podle SMGS. Uplatňování nároků z přepravní smlouvy (ať už v mezinárodní nebo vnitrostátní přepravě) – problematika pasivní legitimace, příslušného soudu a promlčecí lhůty. Zabavení a obstavení železničních vozidel dopravce za účelem výkonu rozhodnutí.

Podrobnosti

Datum:
17.9.2017
Čas:
8:00 - 17:00
Rubriky Akce:
,
Webová stránka:
https://www.icc-cr.cz/cs/akce/prepravni-smlouva-v-zeleznicni-nakladni-preprave

Pořadatel

ICC – International Chamber of Commerce
E-mail:
brandejska@icc-cr.cz

Místo konání

Hospodářská komora ČR
Hospodářská komora ČR Florentinum, recepce A Na Florenci 2116/15 110 00  Praha 1
Praha 1, 110 00 Česká republika
+ Google Mapa