Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Nový zákon o registru smluv

20.5.2016

Seminář o nové povinnosti zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který vyšel ve Sbírce zákonů s účinností od 1. 7. 2016. Zákon se dotkne značného množství povinných subjektů a všech jimi uzavíraných smluv nad 50 tis. Kč pod sankcí neúčinnosti, resp. neplatnosti smlouvy.

Přednášející:
Korbel, Štarha/Neuwirth, Hulmák, Melzer, Tégl (Havel, Holásek & Partners), Tesař (Ministerstvo vnitra)

Obsah semináře
• soukromoprávní principy smluvního práva
• vznik zákona o registru smluv, jeho smysl, účel a nedostatky
• osobní působnost zákona, okruh povinných subjektů
• okruh uveřejňovaných informací
• ochrana informací, zejména osobních údajů a obchodního tajemství
• způsob uveřejňování smluv v registru smluv
• sankce a následky neuveřejnění
• diskuse, příklady, follow-up

Typ

Organizátor:

Akademie Havel, Holásek & Partners

Místo konání:

Praha 1, Na Florenci 15, Florentinum, recepce A

Kontakt:

akademie@havelholasek.cz