Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2017

16.1.2017

Seminář je určený pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnanců,
pro osoby samostatně výdělečně činné a osoby, které pro ně zpracovávají účetnictví, jakož i pro ostatní zájemce o tuto problematiku. Předběžné znalosti probírané problematiky nejsou nezbytné.
K semináři obdrží účastníci studijní materiál.

Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení proběhlé v roce 2016.
Nemocenské pojištění v roce 2017
• Aktuální legislativní situace
• Účast na nemocenském pojištění – okruh pojištěných osob, podmínky účasti na NP
o pojem „zaměstnání malého rozsahu“,
o účast na nemocenském pojištění v něm,
o započítávání příjmů v zaměstnání malého rozsahu,
o dohody o provedení práce.
• Dávky nemocenského pojištění
o okruh dávek,
o podmínky nároku (podmínky pro nárok na dávky nemocenského pojištění u zaměstnání malého rozsahu a dohody o provedení práce, karenční doba),
o výše dávek (nové redukční hranice pro dávky NP a náhradu mzdy),
o uplatnění nároku na dávky,
o výplata dávek.
• Povinnosti zaměstnavatele v NP
o „přihlašování“ a „odhlašování“ zaměstnanců,
o povinnosti související s výplatou dávek NP.
• Posuzování zdravotního stavu a nemocenské pojištění
o pojem dočasné pracovní neschopnosti (DPN),
o uznávání a ukončování DPN (dopředu a zpětně),
o navazující DPN,
o čerpání 180 dnů DPN a vyčerpání podpůrčí doby,
o povinnosti pojištěnců při předkládání “neschopenky“,
o předpokládaný vývoj („elektronická neschopenka“).
Pojistné na sociální zabezpečení
• Poplatníci pojistného a odvod pojistného (možnost doplacení pojistného účastníky II. pilíře – důchodového spoření)
• Vyměřovací základy a maximální vyměřovací základ
o vyměřovací základ zaměstnance,
o nová výše maximálního vyměřovacího základu.
• Povinnosti zaměstnavatele v pojistném na SZ
Osoby samostatně výdělečně činné
• Pojem OSVČ v důchodovém pojištění
• Povinnosti OSVČ,
• Nové hranice pro placení pojistného na důchodové pojištění
• Nemocenské pojištění OSVČ
Diskuse, odpovědi na dotazy

Místo

zasedací místnost České spořitelny, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III

Kontakt:

Tel.: 318 627 784, fax: 318 627 785, mobil: 603 866 178, 724 613 953, e-mail: ohkpb@ohkpb.cz , www.ohkpb.cz

Organizátor:

Okresní hospodářská komora v Příbrami

Mapa:

Podrobnosti

Datum:
16.1.2017
Rubrika Akce:
Štítky Akce: