Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

KŘIŽOVATKY ARCHITEKTURY | Kulturní krajina: proměny_tvorba_ochrana

2.6.2016

Letošní 8. ročník konference Křižovatky architektury, který se koná pod názvem „Kulturní krajina: proměny_tvorba_ochrana“, má ambici takovou vícestrannou diskusi podpořit. Vystoupení řady představitelů politického života, státní správy, vedení měst a obcí a samozřejmě profesí, především architektů a urbanistů, jí nepochybně může dodat řadu nových impulsů.

Hlavními tématy budou: systémy sídelní zeleně, plánování městské krajiny, kvalita městské krajiny a dotační tituly.

V programu vystoupí např.: Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury, Pavla Melková, IPR Praha, Klára Salzmann, členka představenstva ČKA, Dan Jiránek, Svaz měst a obcí ČR, Leoš Anderle, Sekyra Group. V diskusním panelu věnovaném dotačním titulům se účastníci mohou těšit na Kláru Dostálovou, náměstkyni MMR, Vladimíra Dolejského, náměstka MŽP a Pavla Sekáče, náměstka MZe.

Konference KŘIŽOVATKY ARCHITEKTURY se koná 2. 6. 2016 v Praze. Součástí programu bude též diskusní panel se zástupci měst a obcí. K diskusi zveme nejen všechny zájmové skupiny, kterými jsou především zástupci měst a obcí, státní správy, dále památkáři, architekti, urbanisti, projektanti, akademická obec, developeři, studenti i média, ale také širokou veřejnost.

Do diskuse se zapojí též předseda Sekce územního a regionálního rozvoje HK ČR Tomáš Kubíček. Využijte zvýhodněné vstupné pro členy Sekce územního a regionálního rozvoje HK ČR, členy ČKA a ČKAIT.

Dosavadní praxe projektování staveb v krajině včetně městského intravilánu není ideální. Především monofunkční a technicky orientovaný přístup je proto třeba nahradit postupem integrovaným, který bude brát v potaz všechny souvislosti řešení konkrétního problému či potřeby: počínaje sociálními a ekonomickými parametry konkrétní lokality a konče imperativy památkové ochrany. Krajina, ať už městská či mimo lidská sídla, je nikoli jen terén k realizaci více či méně utilitárních projektů, ale především nositelem kulturních hodnot: identity místa a jeho paměti. Potřeba ochrany rázu a kvality krajiny přitom nevyžaduje jen změnu v myšlení výkonných orgánů státní správy a samosprávy, ale hlavně jiný – dnešní terminologií holistický – přístup k územnímu plánování. „Celkové kvality veřejných prostranství lze dosáhnout jedině koncepčním přístupem k plánování a navrhování“, potvrzuje Pavla Melková, jedna z přednášejících na konferenci a ředitelka Sekce detailu města, IPR Praha. Právě územní plán je totiž základním nástrojem k zachování a tvorbě takové krajiny, s níž se její obyvatelé mohou identifikovat. Mj. to bude vyžadovat užší a nepochybně i méně předsudečnou spolupráci a komunikaci mezi politickou sférou, širokou veřejností a odborníky.

Typ

Organizátor:

ABF, a.s.

Místo konání:

NTM V PRAZE

Kontakt:

Manažerka konference
Bc. Eva Pácaltová
ABF, a.s.
Mimoňská 645
190 00 Praha 9
Česká republika

e-mail: pacaltova@abf.cz
tel.: +420 222 891 117
mobil: +420 739 003 161

 

Podrobnosti

Datum:
2.6.2016
Rubrika Akce:
Štítky Akce:
Webová stránka:
https://www.krizovatkyarchitektury.cz