Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Hromadné žaloby

25.11.2019 - 9:00 - 12:00

Předmětem semináře je chystané zavedení institutu hromadných žalob do českého práva a připravovaná reforma českého civilního procesního práva. Přednášející seznámí posluchače s tím, co jsou hromadné žaloby, kdo je bude moci využít a zda, resp., jakým způsobem ovlivní možnost jednotlivců domoci se svých práv před soudy, a to dle současného legislativního stavu v ČR i na úrovni EU.

Seminář se zaměří na praktické aspekty hromadných žalob, zejména na to, jakým způsobem bude probíhat podání takové žaloby, jaké podmínky budou muset žalobci splnit a jakým způsobem bude probíhat řízení, především s ohledem na přelomové novinky, které nová úprava do civilního řízení přinese. Problematika hromadných žalob bude popsána především z pohledu žalovaných, kterými budou dle zkušeností ze zahraničí zejména společnosti s velkým počtem zákazníků – spotřebitelů.

Na perspektivu procesních novinek v chystaném zákoně o hromadných žalobách naváže seznámení s plánovanou reformou civilního soudního řízení v ČR ve formě Civilního řádu soudního. Nová úprava zásadním způsobem ovlivní proces vymahatelnosti práva v nikoli jen v obchodních vztazích, přičemž některé z chystaných institutů, například zavedení povinnosti protistrany vydat některé důkazy bez ohledu na to, kterému účastníkovi řízení prospějí, bude možné otestovat již v řízeních o hromadných žalobách.

Cíl semináře:

Smyslem semináře je poskytnout posluchačům praktický pohled na plánované procesní změny a zejména upozornit a vysvětlit hlavní rizika, která budou z nové úpravy plynout pro jejich podnikání. Zejména institut hromadných žalob zásadním způsobem ovlivní možnost spotřebitelů vytvořit tlak na velké subjekty, aby se domohli svých práv. Posluchačům vysvětlíme, nakolik jsou takové obavy oprávněné a jak je vhodné se na připravované změny přichystat, a to v kontextu celého vývoje civilního procesu jako takového.

Určeno pro:

Problematika hromadných žalob by měla zajímat každého, kdo poskytuje služby velkému počtu zákazníků – spotřebitelů. Seminář proto míří zejména na vedoucí pracovníky takových společností, vedoucí právních oddělení odpovědných za spory či compliance a právníky a advokáty poskytující služby těmto subjektům.

Přednášející:

Mgr. Jaroslav Heyduk – vedoucí advokát, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Jaroslav Heyduk působí na pozici vedoucího advokáta v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL, kde je součástí týmu zabývajícího se spornou agendou. Do advokátní kanceláře přišel v roce 2017 po svém působení v několika mezinárodních advokátních kancelářích. Jaroslav absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2007 získal magisterský titul. V roce 2011 vstoupil do České advokátní komory.

Během své kariéry se Jaroslav podílel jako právní poradce na několika arbitrážích podle pravidel ICC, mezinárodních investičních arbitrážích a má významné zkušenosti s rozhodčím řízením obecně. Jaroslav se specializuje na řešení sporů a má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů před českými soudy, včetně Nejvyššího, Nejvyššího správního a Ústavního soudu.

JUDr. Lukáš Duffek – vedoucí advokát, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Lukáš Duffek je specialistou v oblasti sporů a jejich řešení. Poskytuje komplexní právní poradenství účastníkům všech typů řízení, a to jak před obecnými soudy, tak v řízení rozhodčím. Má hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě procesních strategií, právních analýz a vyjednávání stran před i po započetí soudních řízení, sjednávání narovnání či uzavírání smírů, při výkonu rozhodnutí a v řízení exekučním. Lukáš má bohatou praxi se zastupováním klientů před soudy všech stupňů, vč. formulace příslušných podání, ať už se jedná o spory z oblasti stavebnictví a velkých výstavbových projektů, z oblasti IT, autorskoprávních nároků, nekalosoutěžních nároků, strojírenství, obchodování s pohledávkami, incidenčních sporů v rámci insolvenčních řízení, pracovněprávních sporů či vlastnictví pozemků.

Lukáš se intenzivně zabývá také trestní právem a obhajobou v trestím řízení, včetně zaměření na trestní odpovědnost právnických osob, kterým poskytuje právní služby také v oblasti prevence a zavádění trestněprávních compliance systémů. Je členem Unie obhájců České republiky. Dále je zapsaným mediátorem dle zákona o mediaci, členem Komise pro obchodní právo a praxi zřízené při ICC Česká republika a členem pracovní skupiny České advokátní komory pro věcný záměr nového civilního řádu soudního. Ve většině uvedených oblastí přednáší, školí a publikuje.

Více informací a možnost registrace:

https://www.icc-cr.cz/cs/akce/hromadne-zaloby 

25. 11. 2019 Pozvánka na seminář Hromadné žaloby

Podrobnosti

Datum:
25.11.2019
Čas:
9:00 - 12:00
Rubrika Akce:
Webová stránka:
https://www.icc-cr.cz/cs/akce/hromadne-zaloby

Místo konání

ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Na Florenci 2116/15
Praha 1, 110 00 Česká republika
+ Google Mapa
Webová stránka:
www.icc-cr.cz/cs/akce/doprava-zbozi-v-mezinarodnim-obchodu-4