Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě, jednotlivé platební instrumenty a formy krátkodobého financování

7.9.2020 - 9:00 - 16:00

Praktický úvodní workshop zaměřený na volbu správné platební podmínky, formy zajištění rizik a financování v zahraničním obchodě.

Seminář se zaměří na problematiku platebních podmínek v zahraničním obchodě a jejich vztah k ostatním podmínkám obchodního kontraktu, především dodacím podmínkám. Velká pozornost bude věnována jednotlivým platebním instrumentům, tedy platbám, dokumentárním inkasům a akreditivům, a dále též formám zajištění platebních a dalších rizik, např. bankovními zárukami či standby akreditivy. Seminář se bude zabývat i hlavními formami krátkodobého financování zahraničního obchodu, jak exportu, tak i importu.

Přednášející v rámci své přednášky poskytne mnoho příkladů a vzorů.

V průběhu školení budou dodržena veškerá aktuální hygienická nařízení.

Určeno pro:

Tento seminář je určen především pro bankovní specialisty na oblast financování zahraničního obchodu – klientské pracovníky, kteří nabízejí bankovní služby korporátním klientům a pomáhají jim je správně využít. Dále i ostatním pracovníkům bank v oboru trade finance, např. začínajícím specialistům, vedoucím pracovníkům, právníkům, bankovním poradcům a dalším zájemcům.

Další skupinou případných posluchačů, pro které je tento seminář určen, jsou zaměstnanci firem, které jsou aktivní v zahraničním obchodě, tj. vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a financí, prodejce, specialisty připravující a realizující kontrakty, spolupracující s bankami apod.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskusi.

Přednášející:
Bc. Pavel Andrle, LL.M. – tajemník Bankovní komise a komise pro obchodní právo a praxi při ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance
Program:
Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě, platby předem a po dodání
 • hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě
 • vztah dodacích podmínek Incoterms 2020 a platebních podmínek
 • platba předem
 • platba po dodání – rizika a jejich zajištění
Dokumentární inkaso, směnka
 • dokumentární inkaso – jak funguje
 • výhody a nevýhody dokumentárního inkasa
 • hlavní chyby v praxi při využití inkas a jak se jim vyhnout
 • směnka v zahraničním obchodě, náležitosti, převod směnky, financování směnek
 • hlavní náležitosti směnečného práva z pohledu praxe
 • příklady, otázky a odpovědi

Dokumentární akreditiv, financování

 • hlavní prvky dokumentárních akreditivů
 • dokumentární akreditiv z pohledu dovozce
 • dokumentární akreditiv z pohledu vývozce
 • před-exportní financování za pomocí akreditivů
 • financování odložené splatnosti
 • financování dovozce
 • příklady, otázky a odpovědi

Zajištění rizik

 • zajišťující instrumenty: bankovní záruka a standby akreditiv
 • záruky na požádání v. záruky akcesorické
 • hlavní náležitosti záruk
 • standby akreditiv – hlavní náležitosti
 • hlavní chyby při používání záruk v praxi
 • příklady, otázky a odpovědi

Financování pohledávek

 • odkupy pohledávek
 • hlavní prvky úvěrového pojištění
 • faktoring a jeho hlavní formy, diskontování faktur
 • formy „Supply Chain“ finance

Více informací a možnost registrace:

https://www.icc-cr.cz/cs/akce/hlavni-platebni-podminky-v-zahranicnim-obchode-jednotlive-1

7. 9. 2020 Pozvánka na seminář Hlavní platební podmínky v zahraničním obchodě jednotlivé platební instrumenty a formy krátkodobého financování

Podrobnosti

Datum:
7.9.2020
Čas:
9:00 - 16:00
Rubriky Akce:
, ,
Webová stránka:
://www.icc-cr.cz/cs/akce/hlavni-platebni-podminky-v-zahranicnim-obchode-jednotlive-1

Místo konání

Grandior hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha 1