Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

FIDIC

17.9.2017 - 8:00 - 17:00

Seminář seznámí posluchače se vzory obchodních podmínek výstavbových projektů FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) a s jejich uplatněním v Česku.

Určeno pro:

Seminář je zaměřen na investory, zadavatele (ať privátního nebo veřejného, na úrovní celostátní, krajské nebo obecní), developery, subjekty dozoru, správce stavby a zhotovitele výstavbového projektu. Získané informace využijí manažeři stavebních společností, vedoucí projektů, stavbyvedoucí, přípraváři, konzultační inženýři, znalci, poradci, podnikoví právníci nebo advokáti z oblasti závazkových vztahů a veřejných zakázek, stejně tak rozhodci nebo soudci, kteří rozhodují spory z výstavbových projektů.

Přednášející:

JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA – je odborník na stavební smluvní právo, poradce viz www.klee-consulting.com, vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, lektor například pro FIDIC, soudní znalec a rozhodce. Autor knihy „Smluvní podmínky FIDIC“ a „Stavební smluvní právo“ viz www.wolterskluwer.cz a knihy „International Construction Contract Law“, vydané u prestižního britského nakladatelství Wiley Blackwell.

Program:

 • Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
 • FIDIC. Česká účast ve FIDIC. Obchodní podmínky při zadávání veřejných zakázek. Standardizace v ČR.
 • Rozlišení smluvních podmínek FIDIC. Základní součásti smlouvy o dílo podle FIDIC. Souhrn smluvních dohod (korpus smlouvy). Zvláštní podmínky. Požadavky objednatele. Návrh zhotovitele. Výkresy. Specifikace a výkaz výměr. Odpovědnost za projektovou dokumentaci.
 • Metody dodávky
 • typy řízení a organizace výstavbového projektu podle FIDIC. Generální dodavatelství, Design and Build (EPC) a Construction Management (EPCM).
 • Alokace rizik podle FIDIC
 • CONS (Červená kniha). Struktura CONS . P&DB (Žlutá kniha).Struktura P&DB. EPC (Stříbrná kniha). Struktura EPC. Short Form of Contract. Struktura Short Form of Contract. DBO. Struktura DBO. Public Private Partnership a FIDIC DBO. Construction Subcontract. Struktura Construction Subcontract. Další vzorové dokumenty FIDIC. Alokace rizik objednatele a zhotovitele ve 1999 First Edition (Červená, Žlutá a Stříbrná kniha).
 • FIDIC v Česku
 • Správce stavby. Dodatečné stavební práce a změny a úpravy v kontextu ZZVZ. Stavební deník. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci. Průběh prací. Zpoždění. Přerušení. Přímé platby podzhotovitelům. Limitace odpovědnosti. Příprava zvláštních podmínek. Úpravy ve zvláštních podmínkách. Následky narušení rozumné alokace rizik. Trendy využití vzorů FIDIC ve střední a východní Evropě. Fondy Evropské unie. Evropská investiční banka.
 • Cena díla podle FIDIC
 • Ekonomické vlivy (cena pevná nebo pohyblivá). Konstrukce ceny, tzn. především obsah a způsob stanovení celkové ceny (cena paušální, cena položková – tzv. „měřená zakázka“ a cena nákladová).
 • Řízení času podle FIDIC
 • Harmonogram (obsah harmonogramu podle FIDIC). Zpráva o postupu prací (obsah zprávy podle FIDIC). EOT claim. Time at large. Time is of the essence. CPM. Akcelerace. Mobilizace, demobilizace a re-mobilizace.
 • Claimy a Claim Management podle FIDIC
 • Obvyklé claimy zhotovitele a objednatele (postup při včasném varování, oznámení a předložení). Lhůty pro oznámení nároku. Zánik nároku. Claimy podle jednotlivých vzorů FIDIC. Předkládání claimů. Cenotvorba. Claimy na vyvolané dodatečné přímé náklady, výrobní režie a správní režie. Claimy při přerušení, zpoždění a akceleraci.
 • Změny a změnové procesy podle FIDIC
 • Nařízené, konstruktivní a dobrovolné změny. Podstatná změna v kontextu veřejnoprávní regulace. Změny podle FIDIC. Akcelerace.
 • Řešení sporů
 • Role správce stavby. Alternativní řešení sporů. Expertní metody řešení sporů. Panely pro řešení sporů (DAB). Řešení sporů podle FIDIC.

Podrobnosti

Datum:
17.9.2017
Čas:
8:00 - 17:00
Rubriky Akce:
,
Webová stránka:
https://www.icc-cr.cz/cs/akce/fidic

Pořadatel

ICC – International Chamber of Commerce
E-mail:
brandejska@icc-cr.cz

Místo konání

Hospodářská komora ČR
Hospodářská komora ČR Florentinum, recepce A Na Florenci 2116/15 110 00  Praha 1
Praha 1, 110 00 Česká republika
+ Google Mapa