Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Doprovodná podnikatelská mise s ministrem průmyslu a obchodu ČR na Ukrajinu

6.6.2017 - 8.6.2017

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS byla pověřena organizací doprovodné podnikatelské mise ministra průmyslu a obchodu ČR pana Jiřího Havlíčka u příležitosti jeho návštěvy Ukrajiny (Kyjev). Mise se uskuteční ve dnech 6. – 8.6.2017

Hlavním cílem doprovodné podnikatelské mise je posílení ekonomických vztahů mezi českými a ukrajinskými exportéry, importéry a investory a upevnění již stávajících obchodních vazeb. Mise není specificky zaměřena, nicméně prioritní obory, o které může mít ukrajinská strana zájem jsou: energetika, strojírenství, letecký průmysl, dopravní infrastruktura, zelené technologie, příp. zemědělsko-zpracovatelský průmysl.
V rámci programu plánujeme zorganizovat podnikatelské fórum, které zahájí ministr průmyslu a obchodu ČR včetně dvoustranných jednání českých a ukrajinských firem. V programu se dále počítá s pracovním setkáním podnikatelské delegace s panem ministrem, či setkáním se zástupci ZÚ Kyjev. Ukrajinská strana rovněž předběžně přislíbila možnost účasti českých firem na zasedání pracovních skupin (obchodně-ekonomické otázky, průmysl, energetika, doprava, zemědělství a obranně průmyslová spolupráce). Na podrobnějším programu nyní intenzivně pracujeme.
Záloha na účastnický poplatek činí 1.455,- EUR pro nečleny HK ČR a Komory SNS. Členové HK ČR a Komory SNS mají částku sníženou o 5 % na 1.383,- EUR. Cena zahrnuje zpáteční letenku Praha-Kyjev-Praha linkovým letadlem, 2,5 x ubytování se snídaní (late check-out), podíl na místních transferech, pronájmy jednacích prostor, podíl na cateringu, organizaci firemních jednání, službu pracovníků HK ČR a Komory SNS po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.
Pro firmy, které účastnický poplatek nemohou uhradit v EUR, je stanoven ekvivalent v Kč, a to ve výši 38.700,- Kč (nečlen HK ČR a Komory SNS) resp. 36.765,- Kč, člen HK ČR a Komory SNS. O této skutečnosti (placení v Kč) nás prosím informujte a vyznačte v závazné přihlášce.

V případě Vašeho zájmu o účast zašlete sken vyplněné a podepsané závazné přihlášky na veselka@komora.cz. Dále prosím přiložte vyplněný firemní profil v češtině nebo v ruštině ve formátu MS WORD a vyplněný company slide v angličtině – bude použito během prezentace firem na podnikatelském fóru.

Uzávěrka přihlášek je již v pondělí 22.5.2017.

Místo

Kyjev

Kontakt:

veselka@komora.cz

Organizátor:

HK ČR a Komora SNS

Mapa:

Podrobnosti

Zahájení:
6.6.2017
Ukončení:
8.6.2017
Rubriky Akce:
,
Štítky Akce: