Evropa přátelská k podnikání

Čeština / English

Série akcí Hospodářské komory ČR u příležitosti českého předsednictví Radě EU

Česká republika po třinácti letech opět předsedá Radě Evropské unie. Pro novou vládu je to příležitost ujasnit si priority v oblasti evropských politik a zviditelnit před veřejností a podnikateli skutečné dopady rozhodování v Bruselu na národní ekonomiku a své záměry v jednotlivých oblastech.

Cílem iniciativy Hospodářské komory ČR je vtáhnout české a v ČR působící podnikatele do této debaty, dát jim slovo a umožnit otevřený dialog mezi nimi, českou vládou a zástupci evropských institucí:

  • umožnit českým podnikatelům sdílet své pohledy a navrhovat řešení aktuálních evropských problémů, které budou na agendě českého předsednictví
  • umožnit českým podnikatelům být slyšet v Praze i v Bruselu a sdílet své zkušenosti a názory s evropskými institucemi i s dalšími členskými státy
  • podpořit dialog o praktických aspektech evropské politiky v českém veřejném prostoru

Projekt zastřešuje viceprezident HK ČR Tomáš Prouza.

V případě zájmu o participaci na diskusních setkáních, a také se svými dotazy a podněty se můžete obracet:

Petra Weselá, wesela@komora.cz

Brožura: Priority Hospodářské komory ČR

Brožura ke stažení ZDE.

Nadcházející akce

European Health Data Space – Opportunity for Innovation and Economic Growth – Vision or Reality?, 15. 11. 2022, Praha

Uskutečněné akce

EU sustainable packaging legislation under the Czech Presidency, 24. 6. 2022, Brusel

Pozvánka a program ZDE.

Implementing Green Deal during the Czech Presidency, 22. 6. 2022, Brusel

Pozvánka a program ZDE.

Snižování rizik u kouření. Dlouhá cesta od teorie k fungující praxi, 11. 3. 2022, Praha

Pozvánka a program ZDE.

Tisková zpráva ZDE.

Shrnutí závěrů z kulatého stolu ZDE.

Úvodní kulatý stůl: České předsednictví Radě EU - cíle a očekávání, 3. 2. 2022, Praha

Program ZDE.

Tisková zpráva ZDE.