EU a další země navrhly reformu fungování Odvolacího orgánu WTO

26.11.2018

Evropská unie dnes společně s Austrálií, Kanadou, Čínou, Islandem, Indií, Koreou, Mexikem, Novým Zélandem, Norskem, Singapurem a Švýcarskem představila návrh na změnu fungování Odvolacího orgánu Světové obchodní organizace (WTO), což je jeden z hlavních orgánů řešící spory. V rámci reformy by se změnila pravidla pro odcházející členy Odvolacího orgánu a zajistilo by se včasné ukončení odvolacích řízení v rámci 90denní lhůty. Kromě toho nová pravidla zavádí povinnost, aby se Odvolací orgán zabýval pouze otázkami nutnými pro vyřešení sporu a každoroční setkání členů WTO se zástupci Odvolacího orgánu. Návrh bude představen na zasedání Generální rady WTO, které proběhne 12. prosince.

Více infomací na https://cebre.cz/aktuality/vnejsi-vztahy/eu-a-dalsi-zeme-navrhly-reformu-fungovani-odvolaciho-organu-wto