Dohoda ohledně aktu o kybernetické bezpečnosti

10.12.2018

Zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU dosáhli dnes večer politické dohody o aktu o kybernetické bezpečnosti. Ten mimo jiné zavádí stálý mandát pro Agenturu EU pro kybernetickou bezpečnost ENISA, jelikož její mandát byl pouze dočasný do roku 2020. Dále bude zaveden nový rámec certifikace kybernetické bezpečnosti. Agentura bude také členským státům při reakcích na kybernetické útoky. Akt dále zavádí rámec pro evropské certifikáty kybernetické bezpečnosti pro výrobky, procesy a služby. Politickou dohodu musí ještě finálně potvrdit Evropský parlament a Rada.