CzechSkills

Hospodářská komora České republiky zaznamenala úspěch a stala se Národním koordinátorem pro Českou republiku v rámci organizace WorldSkills Europe a soutěže EuroSkills po více než deseti letech. 

Co je CzechSkills?

  • Ocenění poskytovatelů a partnerů odborné přípravy a výcviku, udělované Národním centrem CzechSkills při HK ČR
  • Národní značka odborných a profesních oborových soutěží v moderních i tradičních oborech, propůjčovaná Národním centrem CzechSkills při HK ČR na základě Standardu CzechSkills
  • Soutěže odborných dovedností pořádané HK ČR společně s cechy, zaměstnavateli či profesními organizacemi a vzdělavateli
  • Součást kvalifikace na evropské mistrovství EuroSkills

WorldSkills Europe 

Organizace WorldSkills Europe (WSE) podporuje dokonalost (excellence) ve vytváření dovedností a kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě (OVP). Zvyšuje povědomí o významu kvalitního odborného vzdělávání a odborné přípravy pro Evropu prostřednictvím soutěží (EuroSkills competition), které předvádějí mladým lidem nejnovější vývoj v povoláních a kvalifikacích. WorldSkills Europe poskytuje aktérům ze světa práce, vládních úřadů a vzdělávacích institucí možnost vyměňovat si a srovnávat standardy kompetencí v průmyslových oborech a v sektoru služeb v globální ekonomice.

Členství a zapojení zemí do WSE 

Členství je omezeno na jednu organizaci za stát, která musí být zavedená, oficiální a splňovat poměrně přísná kritéria v oblasti OVP, podpory kvality OVP, aktivní podpoře politiky OVP, včetně podpory ze strany Evropské komise. Všechny evropské země byly vyzvány k zapojení do WSE, členství je základním předpokladem účasti na soutěži EuroSkills competitions. V roce 2018 tvořilo partnerství EuroSkills 30 zemí. Partnerství má dále přidružené členy a sponzory. Na národní úrovni si jednotlivé státy organizují své soutěže.

Soutěž EuroSkills competition

Soutěž mladých talentů v odborném vzdělávání do věku 25 let. Propagují a šíří rozvoj dovedností atraktivní formou, udržují a zlepšují obraz, kvalitu a atraktivitu OVP v Evropě, ukazují nejnovější trendy v řemeslných, technických a službových profesích v Evropě a jsou tak jedinečnou propagací povolání pro mladé lidi. Za tímto účelem pod hlavičkou EuroSkills se sdružuje řada partnerů a sponzorů z velké škály oblastí od politiky, přes kulturu, vědu, ekonomii až po technologická sdružení. Aktivity sdružení pak přímo navazují na priority, cíle a strategie EU, sektorové priority a aktuální poptávku na trhu práce. Podobné organizace aktivně fungují v dalších regionech, jako je Amerika a Asie.

Soutěž EuroSkills 2021 v Grazu

Hospodářská komora České republiky vyslala v září 2021 do Grazu národní tým ČR, který reprezentovali mladí muži ve čtyřech oborech.

David Ryšavý v oboru malíř získal 11. místo

David Voráček v oboru obkladač získal 6. místo

Patrik Procházka v oboru chladící a klimatizační zařízení získal 6. místo

Tomáš Eichler v oboru těžká nákladní vozidla získal 5. místo a také cenu Best of Nation Czech Republic z rukou Margarete Schramboeck, ministryně pro digitalizaci a ekonomiku

Připravují se EuroSkills 2023, které proběhnou v Polsku.

Více informací na oficiálních stránkách

CzechSkills, EuroSkills2021 , WorldSkills Europe.