Chci přijmout začínajícího podnikatele

15.05.2017

Chci přijmout v Česku zahraničního podnikatele a sdílet s ním své zkušenosti. Mám chuť ověřit jeho nový projekt, získat kontakty, položit základy budoucí spolupráci.

6 důvodů, proč přijmout zahraničního podnikatele

  1. Nové kontakty a případně nalezení investora
  2. Nový pohled na váš business
  3. Nové trendy ze zahraničí
  4. Přinesení nebo ověření nového nápadu
  5. Navázání spolupráce do budoucna
  6. Zlepšení jazykových znalostí

Jak to funguje?

Jednoduše, ve 4 bodech:

1. Přihlášení

Ať už jste začínající nebo zkušený podnikatel, můžete se přihlásit k účasti prostřednictvím registrace. HK ČR je jedinou zprostředkovatelskou organizací v České republice pro 9 cyklus. Po registraci prověříme vaši přihlášku a business plán. Pokud splníte všechny požadavky, tak jí schválíme.

2. Přiřazení

Jakmile je vaše přihláška schválená, získáte přístup do internetové databáze začínajících a hostitelských podnikatelů, kteří se programu také účastní. Vhodného partnera pro výměnu si můžete vybrat na základě až 5 návrhů z databáze. Vaše kontaktní místo (HK ČR) je pověřené zprostředkováním kontaktu mezi podnikateli a pomůže vám najít partnera.

3. Smlouva a přípravy

Zúčastněné strany (tj. začínající podnikatel, hostitelský podnikatel a jejich odpovědná kontaktní místa) vypracují smlouvu, sestávající z popisu projektu práce/vzdělávání, úkolů, odpovědnosti, předmětů plnění, finančních podmínek a právních důsledků výměny. Místní kontaktní místa k přípravě začínajícího podnikatele na výměnu také organizují činnosti jako například školení.

4. Realizace výměny

Poté už můžete vyrazit do zahraničí. Po skončení budete požádáni o vyplnění formuláře pro zpětnou vazbu. Odpovědné kontaktní místo dohlédne na kvalitu aktivity a vyhodnotí výsledky.
Zahraniční pobyt může trvat jeden až šest měsíců a musí proběhnout v průběhu dvanácti měsíců. Během této doby lze pobyt rozdělit do několika kratších bloků (jeden blok je nejméně týdenní), kdy bude začínající podnikatel pobývat u hostitelského podnikatele.
Dopravu, stravu a náklady na pobyt si zajišťuje a hradí zahraniční podnikatel sám.

 

Chci se registrovat do programu

zakřížkujte HOST ENTREPRENEUR

Další informace

Informační leták pro Hostitelský podnikatel pdf

/delejte-moderni-marketing-i-s-malym-rozpoctem-cyklus-6-akci-s-marketingovym-profikem-hospodarska-komora/