CERIecon – CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network

06.02.2017

Program:

Interreg CENTRAL EUROPE

Prioritní osa:

1. Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy

Specifický cíl:

1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech

Výzva č.:

1. Mezinárodní projekt je zaměřený na vzdělávací aktivity podnikatelských subjektů s cílem podpořit vznik nových podnikatelských subjektů.

Cílem projektu je rozvinout podnikatelské kompetence zaměstnanců start-upů a mladých MSP.

Dílčími cíli projektu je:

 • Využití mezinárodní spolupráce a zkušenosti
 • Změna způsobů, jakými jsou podnikatelé inspirováni a školeni
 • Podpora podnikatelských kompetencí
 • Inspirování mladých lidí k tomu, aby se stali podnikateli
 • Podpora regionálního inovačního ekosystému start-upů
 •  Využití RIS3 strategie jako nositele pro podporu inovačního potenciálu MSP

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

 • Tvorba strategie a akčních plánů na podporu start-upů
 • Pilotní aktivity (3 běhy školení a trénink začínajících podnikatelů ve 2 inkubátorech v Brně a v Ostravě v tzn. „PLAYPARKS“)
 • Rozvoj přeshraničního inovačního potenciálu MSP

V mezinárodním projektu je zahrnuto celkem 14 partnerů z těchto zemí: Rakousko, Itálie, Německo, Slovensko, Chorvatsko, Česká republika a Polsko.

Celkový rozpočet projektu je 3 112 975 EUR, podíl ERDF je 2 558 255,75 EUR. Hospodářská komora ČR je v projektu partnerem s finančním příspěvkem s dílčím rozpočtem 227 200 EUR.

Realizace projektu:

1. 6. 2016 – 31. 5. 2019

Délka trvání projektu:

36 měsíců

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Webové stránky projektu CERIecon v anglickém jazyce: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CERIecon.html

Aktuality:

 • Steering Committee Meeting 6 a finální konference, které se uskutečnily ve Vídni v termínu 15. – 16. 5. 2019 za účasti všech projektových partnerů.
 • Účast start-uperů ve fináli 3. kohorty ve Vídni, která se uskutečnila v termínu 4.-5.4.2019.
 • Úspěšné absolvování Playpark Exchange ve Stuttgartu (18. – 22. 3. 2019).
 • Playpark Veneto navštívil v rámci Exchange náš Playpark Brno (11. – 15.2.2019).
 • Steering Committee Meeting 5 ve Stuttgartu konaný 28. – 29. 11. 2018 za účasti všech projektových partnerů.
 • Uspořádání Dnu D s profíky pro start-upery, které se uskutečnilo v prostorách Impact Hub Brno dne 12.11.2018.
 • Představení startupových akceleračních programů Women startup day dne 30.11.2018.
 • Zahájení 3. kohorty projektu, která začala běžet 1.10.2018.
 • Účast start-uperů ve fináli 2. kohorty v Benátkách, která se uskutečnila v termínu 20.-21.9.2018
 • Příprava na účast ve finále 2. kohorty, která se uskuteční v Benátkách v termínu 20. – 21.9.2018
 • Úspěšné absolvování Playpark Exchange v Rijece (25.6. – 30.6.)
 • Ukončení 4. monitorovacího období (prosinec 2017 – květen 2018)
 • Playpark Vídeň navštívil v rámci Exchange náš Playpark Brno (14. – 17. 5. 2018)
 • Steering Committee Meeting 4 v Bratislavě konaný 23. – 24. 4. 2018 za účasti všech projektových partnerů
 • Fokusní skupina konaná dne 20. dubna 2018 v Brně
 • Příprava a plánování Playpark Exchange v Rijece (červen 2018) a Exchange Playpark Vienna v Brně (květen 2018).
 • Schválení 3. Progress Reportu
 • Zahájení druhého 6ti měsíčního tréninkového programu pro start-upy.
 • Idea Generation Lab konaný 27. 2. 2018.
 • Celoprojektové finále Playparků ve Stuttgartu ve dnech 22. – 23. 2. 2018. Za Playpark Brno se zúčastnili celkem 3 start-upy. Blahopřejeme start-upu Live Saving Bracelet (TECHART) za výhru v kategorii sociální inovace.
 • Playpark Bratislava navštívil v rámci Exchange náš Playpark
 • Ukončení 3. monitorovacího období (červen – listopad 2017).
 • Plánování Playpark Exchange v Brně pro slovenské start-upy.
 • Playpark Exchange v Krakově (27. 11. – 1. 12. 2017).
 • 2-denní setkání všech partnerů v Rijece v termínu 9. – 10. 11. 2017 (Steering Commitee Meeting 3).
 • Zahájení 6ti měsíčního tréninkového programu pro start-upy.
 • Výběr start-upů do tréninkového programu (běhu).
 • Idea genertation lab konaný 3. a 10. 10. 2017 v Brně.
 • Projektové a tréninkové setkání v Krakově 6. až 9. 6. 2017.
 • Fokusní skupina konaná v Brně dne 26. 7. 2017.
 • Příprava na Idea Generation Day.
 • Nastavování aktivit Playparku a kompletního zaměření tréninkového programu (běhu).
 • Spuštění kampaně na oslovení start-upistů.
 • Schválení 2. Progress Report.
 • 2-denní setkání všech partnerů v Benátkách v termínu 8. – 9. 5. 2017 (Steering Commitee Meeting 2).
 • 2. fokusní skupina konaná v Brně.
 • Nastavování aktivit Playparku a kompletního zaměření tréninkového programu (běhu).
 • Příprava aplikace pro mobilní telefony.
 • Ukončení 1. monitorovacího období (červen – listopad 2016), vypořádání připomínek a schválení českého Progress Report 1.
 • 2denní setkání WP leaderů a politických zástupců ve Stuttgartu.
 • Nastavování aktivit Playparku a kompletního zaměření tréninkového programu (běhu).
 • Ve středu 30. 11. 2016 se v Brně koná 1. setkání fokusní skupiny.
 • červen 2016 – listopad 2016: Probíhá nastavení a konkretizace konceptu Playparků. Za tímto účelem probíhá dotazníkové šetření, díky kterému zjistíme potřeby studentů a malých a středních podniků, kteří by se se svým nápadem nebo start-upem chtěli do projektu zapojit.
 • Dne 10. a 11. listopadu 2016 proběhla ve Vídni tzn. Steering Committee, kde se setkali zástupci všech projektových partnerů.
 • Dne 12. a 13. září 2016 se v Bratislavě konal tzn. Kick-off meeting za účasti všech projektových partnerů.