Celoevropské podnikatelské šetření odhaluje mezery na jednotném trhu: poselství pro předsedkyni Evropské komise von der Leyenovou – zvyšte ambice

06.12.2019

70% podniků tvrdí, že evropský jednotný trh není dostatečně integrován, tak aby jim umožnil svobodně působit a soutěžit na trhu 500 milionů spotřebitelů. Na začátku nového volebního období by se měli Evropská komise pod předsednictvím von der Leyenové, vlády členských států a nově zvolení poslanci Evropského parlamentu seznámit s tím, jakým hlavním problémům podniky čelí a co s nimi lze dělat. Více než 1100 podniků z celé EU se vyjádřilo k současnému stavu jednotného trhu.

Aby mohly evropské instituce uspokojovat potřeby svých občanů a podniků, musí před předložením legislativních návrhů posoudit současnou situaci a dopady na podnikatelské prostředí. Z tohoto důvodu EUROCHAMBRES přistoupila k provedení šetření mezi podniky v celé EU. Jeho zjištění by Evropské komisi měla být vodítkem při přípravě jejího nového pracovního programu.

zdroj: Infografika EUROCHAMBRES 2019

Prezident EUROCHAMBRES, Christoph Leitl, uvedl: „Zpráva poskytuje kritický pohled na překážky, kterým firmy denně čelí, zejména malé a střední podniky, které stále představují evropský motor hospodářského růstu, inovací, tvorby pracovních míst a sociální integrace v EU. Zpráva ukazuje, že překážky se mohou lišit podle typu podniků a je zřejmé, že malé firmy vyžadují, aby byl regulační rámec lépe přizpůsoben jejich specifikům. Proto naléhavě žádáme Komisi, aby přijala iniciativy, které omezují byrokracii a poskytují podnikům lepší informace. “

Pět největších překážek bránících podnikání v EU: 

  • Složité administrativní postupy (79,5%)
  • Rozdílná pravidla národních úřadů v rámci členských zemí (71,6%)
  • Nedostupnost informací o pravidlech a požadavcích (69,1%)
  • Rozdílná vnitrostátní pravidla pro produkty (67,0%)
  • Rozdílné smluvní / právní postupy (65,6%)

Pět nejžádanějších řešení pro řešení současných překážek:

  • Snížení byrokracie, např. rozsáhlých zpravodajských, informačních nebo dokumentačních povinností (91,2%)
  • Lepší a jasnější informace na jednotném online portálu EU v různých jazycích o všech nezbytných postupech a formalitách pro podnikání v jiné členské zemi EU (86,5%)
  • Administrativní zjednodušení obchodování se zbožím a službami v jiných členských státech EU zpřístupněním maximálního počtu postupů prostřednictvím online webového portálu (85,0%)
  • Lepší provádění právních předpisů EU prostřednictvím větší spolupráce mezi členskými státy a Komisí EU v oblasti vymáhání (83,0%)
  • Větší zohlednění dopadu nových předpisů na malé a střední podniky (82,5%)

Předseda Výboru pro jednotný trh EUROCHAMBRES Juho Romakkaniemi řekl: „Potřebujeme, aby více společností provozovalo přeshraniční aktivity, zejména v sektoru služeb, kde je růst produktivity příliš nízký. Čísla ve zprávě potvrzují, že poskytovatelé služeb jsou k jednotnému trhu mnohem kritičtější než výrobci. Další stagnace v této oblasti nevyhnutelně povede ke ztrátě konkurenceschopnosti našich podniků. “

Podrobnější informace je možné nalézt na následujících odkazech nebo níže v příloze:

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/