Struktura úřadu HK ČR

Odbor vnější komunikace

08.08.2021

Vydává tiskové zprávy a organizuje tiskové konference, dále připravuje mediální přehledy, vydává časopis Komora. Připravuje a zajišťuje reklamní a propagační[…]

Více

Odbor ekonomiky a správy

06.08.2021

Zajišťuje především finanční řízení komory, vedení účetnictví a daňové výkaznictví komory. Vede personální a mzdovou agendu a realizuje aktivity související s rozvojem[…]

Více

Odbor usnadňování obchodu a služeb

06.08.2021

Hlavní činností odboru je poskytování řady služeb podnikatelům k podpoře jejich ekonomických, zejména obchodních, aktivit s cílem zvýšit uplatnění jejich[…]

Více

Odbor legislativy, práva a analýz

20.07.2021

Tento odbor se zabývá především zpracováváním připomínek v mezirezortním připomínkovém řízení k předpisům ovlivňujících podnikatelské prostředí a zpracovává analýzy a[…]

Více

Sekretariát Úřadu HK ČR

Zajišťuje veškerou administrativní činnost a administrativní podporu pro prezidenta komory, viceprezidenty a tajemníka úřadu, a to zejména: organizuje pracovní schůzky[…]

Více

Odbor zahraniční

Odbor zahraniční se zabývá především organizací podnikatelských misí a dalších akcí do zahraničí, zajišťuje přijetí zahraničních delegací a zahraničních partnerů komory,[…]

Více

Odbor vnitřní komunikace

11.04.2017

Na tento odbor se můžete obracet ohledně členství v komoře, fungování komorové sítě, agendy členské základny, agendy volených orgánů komory –[…]

Více

Odbor vnitřní komunikace

11.04.2017

Na tento odbor se můžete obracet ohledně členství v komoře, fungování komorové sítě, agendy členské základny, agendy volených orgánů komory –[…]

Více