Ocenění

Čestný člen

03.04.2017

Hospodářská komora České republiky ve snaze o vytvoření nástroje pro morální ocenění osobností a institucí, které se významnou měrou zasluhují[…]

Více

Řád Vavřínu

Řád Vavřínu má za cíl ocenit významné domácí i zahraniční osobnosti, které pozitivně ovlivňují naši společnost. Jednotlivé osobnosti jsou nominovány[…]

Více

Merkurovy medaile

Merkurova medaile byla zavedena v roce 2013 u příležitosti 20. výročí založení HK ČR a stala se následně nástrojem oceňování osobností,[…]

Více

Udělení Merkurových medailí v roce 2015

02/06/2022

Prezident Hospodářské komory ČR udělil v roce 2015 Merkurovy medaile těm, kteří se velkou měrou zasloužili o rozvoj zahraničně-obchodní spolupráce a tedy i významně[…]

Více

Udělení Merkurových medailí v roce 2015

02/06/2022

Prezident Hospodářské komory ČR udělil v roce 2015 Merkurovy medaile těm, kteří se velkou měrou zasloužili o rozvoj zahraničně-obchodní spolupráce a tedy i významně[…]

Více
1 2 3