BREXIT

 

23. června 2016 se ve Velké Britanii uskutečnilo všeobecné referendum o tom, zda by Velká Britanie měla setrvat či vystoupit z Evropské unie. Hlasování dopadlo v poměru 52 % ku 48 % pro vystoupení z EU.

29. března 2017 Velká Británie aktivovala článek 50 a zahájila tím oficiální procedůru vystoupení z EU. Tímto datem začala dvouletá lhůta, ve které musely VB a EU vypořádat své dosavadní závazky a uzavřít tzv. „rozvodovou“ dohodu o podmínkách vystoupení a vytvořit rámec pro budoucí vztahy mezi EU a Britanií.. Vícefázová vyjednávání vedl hlavní vyjednavač za EU, kterým byl jmenován bývalý francouzský premiér a také bývalý komisař pro vnitřní trh Michel Barnier a britský ministr pro odchod Spojeného království z Evropské unie.

24. ledna 2020 podepsali zástupci Velké Británie a Evropské unie Dohodu o vystoupení (Withdrawal Agreement) a prohlášení o budoucích vztazích. 

31. ledna 2020 vystoupila Velká británie z Evropské unie

1. února 2020 započalo tzv. přechodné období, ve kterém se Velká Británie nadále podílí na Jednotném trhu a celní unii EU, využívá politik a programů Unie a musí nadále plnit povinnosti vyplývající z mezinárodních dohod, jichž je EU smluvní stranou.

31. prosince 2020 končí přechodné období a Velká Británie odchází z Jednotného trhu i celní unie EU.

Pro více informací kontaktujte Renée Smyčkovou (analytik HK ČR) na e-mailu smyckova@komora.cz.

K využití jsou oficiální stránky Evropské komise a průběžně aktualizovaný zdroj MPO s dotazy podnikatelů Speciál: Brexit očima exportérů na portálu BusinessInfo.cz.

Aktuality

Seminář Praktické dopady Brexitu

14.01.2019

V pondělí 17. 12. 2018 zorganizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu seminář Praktické dopady Brexitu. Seminář proběhl ve spolupráci s experty z

Více