BREXIT: MOBILITA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – změny od 1. ledna 2021

12.11.2020

Konec přechodného období znamená odchod Velké Británie (dále jen VB) z jednotného trhu a celní unie Evropské unie (dále jen EU). Bude tak ukončen volný pohyb osob, zboží a služeb mezi VB a EU. Od 1. ledna 2021 nastanou zásadní změny, a to za všech okolností, ať již mezi EU a VB bude uzavřena dohoda o budoucím partnerství či nikoli.

Jen do 31. prosince 2020 mohou státní příslušníci VB nadále využívat volný pohyb osob v EU. Občané EU mohou do té doby rovněž cestovat, pracovat, studovat, zahájit podnikatelskou činnost nebo žít ve VB. Pokud budou občané EU pobývat ve VB již před koncem přechodného období (31.12.2020), budou se na ně i od 1. ledna vztahovat pravidla Unie týkající se koordinace systémů sociálního zabezpečení. Dohoda o vystoupení rovněž chrání právo pobytu a právo na práci občanů EU a jejich rodinných příslušníků oprávněně pobývajících ve VB a státních příslušníků VB oprávněně pobývajících v některém z členských států EU na konci přechodného období. (viz níže informace o britském Settlement Scheme)

Avšak od 1. ledna 2021 končí volný pohyb mezi EU a VB, a to bude mít dopad na snadnost mobility pro všechny občany EU, kteří chtějí přicestovat do VB po 1. lednu, ať již se jedná o studenty, pracovníky, důchodce nebo jejich rodinné příslušníky. Veškeré jejich přesuny do VB (a jejich případný pobyt zde) se budou řídit imigračními zákony VB. Firmy z VB, které budou mít zájem zaměstnat občany EU, budou muset dodržovat pravidla VB. Veškeré přesuny britských státních příslušníků do EU (a jejich pobyt na území EU), se budou řídit pravidly migrace Unie a členských států. Firmy z EU, které budou mít zájem zaměstnat státní příslušníky VB, budou povinny dodržovat příslušná pravidla Unie a jejích jednotlivých členských států pro státní příslušníky třetích zemí. Pro občany EU, kteří budou využívat některou z forem mobility v rámci nového režimu VB, přestane existovat stávající koordinace systémů sociálního zabezpečení stanovená v předpisech Unie. Totéž platí pro státní příslušníky VB v EU. Nebude existovat stejná rozsáhlá přeshraniční ochrana sociálního zabezpečení, jaká existuje v současnosti. Dokonce i na základě případné budoucí dohody s Velkou Británií by mohly být potenciálně zajištěny pouze některé nároky ze sociální zabezpečení. Přesné podmínky, které se budou uplatňovat, závisejí na výsledku jednání mezi EU a VB o budoucím partnerství, například o nákladech na zdravotní péči nebo o nárocích na důchod.

Britský „EU Settlement Scheme“
Občané EU, kteří chtějí žít ve Velké Británii po 30. červnu 2021, se musí zaregistrovat do EU Settlement Scheme. Pokud bude žádost o registraci vyřízena kladně, získají status usedlíka nebo předběžný status usedlíka.
Registrace v EU Settlement Scheme je již otevřena. Občané EU se mohou registrovat nyní, pokud splňují předepsaná kritéria. Poslední termín registrace je 30. června 2021. Registrace je bezplatná.

Pokud občan EU pracuje ve VB, ale nežijete tam (‘přeshraniční pracovník’), nemusí se registrovat do EU Settlement Scheme – každopádně doporučujeme přečíst si průvodce pro přeshraniční pracovníky, kde jsou podrobné podmínky.

Pokud bude žádost občana EU o registraci v EU Settlement Scheme vyřízena kladně, bude moci nadále žít a pracovat ve VB i po 30. červnu 2021.
Nelze si vybrat, o který status požádat – záleží na tom, jak dlouho občan EU žije ve VB v době registrace.

Status usedlíka se získá, pokud občan EU začne žít ve Velké Británii před 31. prosincem 2020 (nebo před termínem vystoupení Velké Británie z EU bez dohody) a žil ve Velké Británii nepřetržitě po dobu 5 let (tzv. nepřetržitý pobyt). Pokud získá status usedlíka, může zůstat ve VB, jak dlouho bude chtít. Bude také moci požádat o britské občanství, pokud splní podmínky pro jeho získání.

Předběžný status usedlíka se získá, pokud občan EU v době registrace nemůže prokázat 5 let nepřetržitého pobytu, většinou získá předběžný status usedlíka. Musí ale začít žít ve Velké Británii před 31. prosincem 2020 (nebo před termínem vystoupení Velké Británie z EU bez dohody). Od data, kdy získá předběžný status usedlíka, bude moci zůstat ve VB dalších 5 let a poté požádat o změnu na status usedlíka.

Práva vyplývající ze statusu usedlíka a předběžného statusu usedlíka:
– právo pracovat ve Velké Británii
– právo využívat služeb státního zdravotnictví (NHS)
– právo přihlásit se na školu nebo pokračovat ve studiu
– právo na přístup k veřejným financím, jako je podpora a důchody, pokud na ni vznikne nárok dle předpisů VB
– právo cestovat mimo území VB a zpět

Podrobnější informace najdete ZDE

Zdroj informací:

  • Sdělení o připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, Evropská komise, červenec 2020 ZDE
  • Další oznámení o připravenosti (podle jednotlivých oblastí/specifických sektorů) ZDE

Autor: Oddělení legislativy, práv a analýz

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/