BREXIT: CESTOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH – změny od 1. ledna 2021

05.11.2020

Konec přechodného období znamená odchod Velké Británie (dále jen VB) z jednotného trhu a celní unie Evropské unie (dále jen EU). Bude tak ukončen volný pohyb osob, zboží a služeb mezi VB a EU. Od 1. ledna 2021 nastanou zásadní změny, a to za všech okolností, ať již mezi EU a VB bude uzavřena dohoda o budoucím partnerství či nikoli.

Osoby cestující do a z Velké Británie by se měly připravit na změny týkající se hraničních kontrol, vízových povinností, řidičských průkazů a poplatků za roaming či cestovních dokladů zvířat v zájmovém chovu. Firmy, které poskytují cestovní služby, by se měly s těmito změnami seznámit a příslušným způsobem přizpůsobit své postupy.

Kontroly osob a víza
Od 1. ledna 2021 bude se státními příslušníky VB cestujícími do EU a do schengenského prostoru zacházeno jako s cestujícími ze třetích zemí, to znamená kontroly na hranicích, nutnost splnění podmínek vstupu státních příslušníků třetích zemí a doba trvání zamýšlených pobytů na území členských států EU nesmí během jakéhokoli období 180 dnů přesáhnout 90.

Od 1. ledna 2021 nebude platit povinnosti mít vízum při překračování hranic mezi VB a EU. Britové mohou nadále cestovat do Evropské unie za účelem krátkodobých pobytů (nejvýše 90 dní během jakéhokoli období 180 dnů). Toto osvobození od vízové povinnosti nezakládá právo pracovat v EU. Krátkodobý bezvízový pobyt v EU je podmíněn recipročními pravidly bezvízového pobytu ve VB.
Podrobnější informace ZDE

Řidičské průkazy
Od 1. ledna 2021 se již nebudou řidičské průkazy automaticky vzájemně uznávat. Uznávání řidičských průkazů vydaných ve VB bude upraveno na úrovni členských států. Pro další informace je potřeba konzultovat odpovědný organ příslušného členského státu.
Podrobnější informace ZDE

Roaming
Od 1. ledna 2021 již nebude ve VB občanům EU zaručen přístup k „roamingu za domácích podmínek“. Mobilní operátoři ve VB i v EU tak budou moci roamingovým zákazníkům účtovat příplatek.
Podrobnější informace ZDE

Práva cestujících
Od 1. ledna 2021 bude ovlivněna úroveň ochrany cestujících v letecké, železniční, autobusové, autokarové a lodní dopravě včetně pomoci cestujícím se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí mezi EU a VB. V závislosti na druhu dopravy může dojít k tomu, že se na cestující při cestě do nebo z VB již nebude vztahovat ochrana práv cestujících v EU.
Podrobnější informace ZDE

Cestování se zvířaty v zájmovém chovu
Od 1. ledna 2021 přestane být cestovní doklad EU pro zvířata v zájmovém chovu, vydaný majiteli zvířete z VB, platným dokladem pro cestování se zvířaty do kteréhokoli z členských států EU. V budoucnosti bude požadavky týkající se zvířat v zájmovém chovu doprovázejících osoby z VB určovat EU.
Podrobnější informace  ZDE

Zdroj informací:

  • Sdělení o připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, Evropská komise, červenec 2020 ZDE
  • Další oznámení o připravenosti (podle jednotlivých oblastí/specifických sektorů) ZDE
  • Oznámení o cestování mezi EU a Spojeným královstvím po vystoupení Spojeného království z EU ZDE

Autor: Oddělení legislativy, práv a analýz

/jak-na-prezentacni-dovednosti-a-vystupovani-pred-publikem-praha/