23. sympozium EDI (FACT a eB)

25.05.2017 Luděk Kašpar

Dne 25. května 2017 se v prostorách úřadu Hospodářřské komory České republiky uskutečnil 23. ročník sympozia EDI (FACT a EB) s podtitulem Elektronická komunikace v obchodních vztazích s důrazem na e-fakturaci a ochranu osobních dat. Pořadatelem tohoto významného setkání IT odborníků, manažerů, dodavatelů informačních technologií a zástupců státních orgánů byl již tradičně český národní orgán pro usnadňování obchodu FITPRO při Hospodářské komoře České republiky společně s Českou společností pro systémovou integraci, ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

/jak-na-firemní-a-osobní-linkedIn-hospodarska-komora/